Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, över fjolåret flyttade fler människor från än till Stockholm. Många flyttar till kranskommunerna men även till andra delar av landet.

Nettoutflyttningen för Stockholms län låg i fjol på 5 596 personer, vilket motsvarar en ökning med över 200 procent jämfört med 2019. Det var också första gången på 15 år som Stockholms kommun inte hade den högsta befolkningsökningen i landet.

Enligt Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, är det vanligaste då man lämnar Stockholms kommun en flytt till någon av kranskommunerna. Under 2020 har huvudstaden dock även tappat ett ansenligt antal till övriga landet.

Invandring

En annan anledning som Johansson pekar ut är en minskad invandring som ”inte varit tillräckligt för att kompensera”.

2018 var året då trendbrottet kom och utflyttningen från Stockholms län var större än inflyttningen för första gången på flera år. Det som legat bakom befolkningsökningen i Stockholmsregionen har varit invandring och födslar och inte något större antal flyttlass från övriga landet.

Vissa tror att pandemin och ökningen av distansarbete har drivit på utvecklingen.

– Coronapandemin kan påskynda något man redan har funderat på, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, till Svenska Dagbladet.

Högst befolkningsökning 2020 hade Malmö följt av Göteborg och Uppsala.