Strömstad ligger i topp i regionen när det gäller mottagande av migranter. Parallellt med den utvecklingen brottas flera skolor med en brant nedåtgående spiral av låga betyg och våld i klassrummen. Försök att köpa in tunga möbler som inte går att kasta har inte hjälpt. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Martinsson (S) talar hellre om problemen i termer som ”socioekonomiska faktorer och låg utbildningsnivå” än stor andel invandrarelever.

Värst är situationen på Valemyrskolan där över 70 procent av eleverna gick ut med ofullständiga betyg i våras, rapporterar Strömstads Tidning. Men även på Skee skola är problemen omfattande och endast hälften av eleverna går numera ut med godkända betyg.

Bristen på studiero i klassrummen har beskrivits som alarmerande där elever i stället för att ta del av undervisningen ägnat sig åt att kasta möbler. Försök gjordes att köpa in tyngre möbler som inte lika enkelt går att kasta men det har inte lett till någon vändning – betygen fortsätter att sjunka.

Ett Strömstad i förändring

Så här har det inte alltid sett ut i den tidigare pittoreska lilla bohuslänska kommunen. Men på senare år har ortens demografiska sammansättning kraftigt förändrats.

Vissa talar om hög inflyttning av migranter men Lena Martinsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vill hellre prata om låg utbildningsnivå i hemmen och socioekonomiska faktorer som orsak till de eskalerande skolproblemen.

Skolinspektionen inkopplad

För Skee skola är skolinspektionen inkopplad efter anmälan om missförhållanden. Men Valemyrskolan är skolresultaten ännu lägre.

Utöver mindre kastvänliga möbler i klassrummen har också särskilda utrymningsplaner upprättats för att sättas i verket när våldet eskalerar till en sådan nivå att säkerheten för elever och personal inte kan garanteras.

Grundskolechef Eva Eriksson vill inte till media kommentera den rådande situationen och vidtagna eller planerade åtgärder för kommunens problemskolor och hänvisar i stället till en allmän analys av Strömstads samtliga skolor.

”Socioekonomiska faktorer”

Just åtgärden att köpa in möbler som är för tunga att kasta har ifrågasatts. Det anses inte vara det rätta sättet att komma till rätta med kaoset i klassrummen. Hårdare tag menar man däremot inte heller är rätt väg att gå eftersom bristen på disciplin tillskrivs socioekonomiska faktorer, något som man enligt Martinsson ”jobbat mycket med att att identifiera”.

I stället ska ett långsiktigt arbete för att ”kompensera” för dessa orättvisor inledas. Åtgärderna handlar bland annat om att lära eleverna att skolan är till för att bedriva undervisning, något som eleverna enligt Skolverket påstås inte förstå.

– Väldigt ofta handlar det om att undervisningen inte möter elevernas behov, resonerar Ulrika Lundqvist, som enhetschef för riktade insatser på Skolverket.

Ska lösas med ”psykologisk och pedagogisk kompetens”

Det utbredda våldet beror enligt Lundqvist på ”att undervisningen går över huvudet på eleverna” som därför blir ”väldigt frustrerande”. En ordentlig satsning på elevhälsan ser enhetschefen som ”oerhört viktig”.

– Där behövs psykologisk, pedagogisk och medicinsk kompetens.

Lundqvist tycker heller inte det är rättvist att de elever som tillbringat tiden i klassrummet med att kasta möbler och utöva våld i stället för att tillägna sig kunskaper ska ha detta emot sig när de börjar i högre klasser. Skulden ligger i stället på skolan lärarna och övrig skolpersonal, och därför ska dessa elever erbjudas ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd”.

– Det ska inte ligga en elev i fatet att den inte når upp till kunskapsnivån, det är upp till den nya skolan att ge förutsättningar för eleven, ibland i form av extra anpassningar eller särskilt stöd, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kunskapskraven, förklarar Lundqvist.

Hon erkänner samtidigt att det handlar om elever som inte har samma förutsättningar som andra att tillgodogöra sig undervisningen. Därför ska de erbjudas undervisning i sin egen takt ”så att de inte behöver hamna i en situation där de känner sig misslyckade” och exempelvis börjar kasta möbler och slåss.