På flera håll i världen inför regeringar och myndigheter nu med hänvisning till coronapandemin begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. I Kanada överväger premiärminister Justin Trudeau att gå ett steg längre och införa undantagstillstånd på grund av nödläge, vilket bland annat skulle ge staten rätt att beslagta medborgares egendom. Det rapporterar bland annat Global News.

Mötesfriheten är redan hårt begränsad i många länder, däribland Sverige, till följd av dekret från regeringar med uppgivet syfte att begränsa spridning av coronaviruset. Det är oklart hur exempelvis det förbud mot sammankomster med fler än 500 personer som regeringen Löfven utfärdat är förenligt med grundlagen.

I flera länder har ännu hårdare inskränkningar i mötesfriheten införts. I Kanada överväger den vänsterliberala regeringen med premiärminister Justin Trudeau i spetsen nu att gå ännu längre. Genom att utlysa undantagstillstånd med hänvisning till nödläge vill man öppna upp för staten att kunna åsidosätta ytterligare medborgerliga- fri- och rättigheter, däribland äganderätten.

Staten kommer om förslaget blir verklighet att kunna beslagta kanadensarnas privata egendom. Som exempel på sådant man kan vilja konfiskera nämns bland annat fordon. Det ger även myndigheterna utökade maktmedel att hindra medborgarna från att röra sig fritt och att disponera skattepengar utan hänsyn till den beslutade statsbudgeten.

Vill aktivera krigslagar

Åtgärderna möjliggörs genom att den så kallade Emergencies Act aktiveras. Lagen – som tidigare endast kunde tillämpas i händelse av krig, vilket skedde under de två världskrigen – utvidgades i ett beslut 1988 så att den kan utlösas även i fredstid i händelse av utlyst nödläge.

Trudeau medger att åtgärden syftar till att åsidosätta rättsstatens principer och ”tillåta oss att göra saker som vi annars inte kan” på grund av medborgarnas skydd i lagen. Man menar från regeringen att detta är nödvändigt med hänvisning till coronapandemin – inte endast för att kunna vidta åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen utan även för att hålla igång landets ekonomi.

Enligt uppgift ska regeringen inom kort söka stöd i parlamentet för att införa undantagstillstånd på grund av nödläge. Premiärminister Trudeau har inte närmare velat precisera vilka tvångsåtgärder man kommer att vidta när Emergincies Act aktiverats.

Premiärministern uppgav i ett uttalande att han gått till parlamentets talman Pablo Rodriguez för att förankra förslaget och be denne att i sin tur uppmana sina provinsiella talmanskollegor att ställa sig bakom ett sammankallande av parlamentet för att besluta om utökade statliga befogenheter att vidta det man kallar ”nödåtgärder”.

I Kanada råder delade meningar om huruvida coronautbrottet drabbat lande så hårt att det legitimerar införandet av krigslagar och vad det innebär i utökad statlig makt och inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter.