Ytterligare en del av ordern gäller att ta fram en lista på militära anläggningar som kan användas till att inhysa illegala migranter i.

Medan gränsen mot Mexiko förstärks och planerna på murbygget fortskrider, samt Trump skickat dit nationalgardet för att stoppa inflödet som åter börjat öka, har presidenten nu beordrat en ändring av de amerikanska immigrationslagarna.

Trumps order innebär att proceduren ”catch and release” skrotas, där illegala invandrare frihetsberövas för att sedan släppas fria i väntan på domstolsförhandling som de sedan sällan dyker upp till.

Proceduren med ”catch and release” var något Trump kommenterade nyligen i samband med att en karavan bestående av migranter från Centralamerika hade som mål att ta sig till USA via Mexiko. Denna upplöstes dock senare och nådde aldrig gränsen.