USA:s president Donald Trump ökade andelen kristna flyktingar till 71 procent 2018 jämfört med under 50 procent 2016. Andelen ökade som ett resultat av att muslimsk flyktinginvandring kapades med 92 procent jämfört med Obamas politik.

Andelen muslimska flyktinginvandrare sjönk från 50 till 15 procent. Sedan början av 2018 har USA:s utrikesdepartement släppt in 2 341 muslimska flyktingar till USA. Jämförelsevis var den siffran under Obama 2016 31 201 personer, rapporterar Breitbart.

Ett diagram skapat av Andrew Witherspoon vid Axios visar den ökande kristna andelen samtidigt som det totala flyktinginflödet minskade från  85 994 år 2016 till 21 058 under budgetåret 2018, som slutar 30 september.

Enligt Reuters har omflyttningen av flyktingar till USA från länder med kända islamska terroristproblem sjunkit kraftigt.

Exempelvis blev 250 somalier omplacerade till USA. Under Obama-administrationens sista år 2016 tilläts omkring 8300 somalier bosätta sig i landet. Det motsvarar en minskning på 97 procent.

För budgetåret 2019, som startar 1 oktober, kommer Trump-regerinen inte låta mer än 30 000 flyktingar bosätta sig i landet, den lägsta siffran på nästan fyra årtionden.

Det ska noteras att detta bara är ett tak för flyktingmottagning – inte totalen som kommer tas emot.

USA menar att den sortens vidarebosättning är väldigt dyr.

– Vi kan ordna hem, mat och medicinsk vård för hundratusentals fler flyktingar närmare deras hem och göra så snabbare än vad vi någonsin kommer kunna göra i USA, sa utrikesminister Mike Pompeo den 17 september.

– Målet är bästa möjliga omvårdnad och säkerhet för personer i nöd och vårt sätt är designat att uppnå detta nobla mål.

Sedan år 2000 har mer än 1,5 miljoner flyktingar fått bosätta sig i USA. Utöver det har mer än 4,1 miljoner legala migranter fått komma från länder som skapat många flyktingar.