De delar av statsapparaten som varit nedstängda i 35 dagar som en följd av att Demokraterna vägrat godkänna en federal budget som innehåller pengar till presidentens utlovade bygge av en skyddsmur mot Mexiko öppnas nu tillfälligt upp.

Den amerikanske presidenten har gått med på en interimistisk uppgörelse men är samtidigt tydlig med att den har en bortre tidsgräns på tre veckor och att när fristen löpt ut kommer delar av statsapparaten åter att stängas ned om Demokraternas förhandlingsvägran består. Nestängningar sker med automatik när en budget saknas och är inte något som presidenten beslutar, så som felaktigt beskrivs av flera svenska medier, däribland SVT.

LÄS MER: Nedstängningar i USA:s statsapparat fortsätter – Demokraterna vägrar ge Trump pengar till utlovade murbygget

Två huvudskäl
Nedstängningen har berört runt 800 000 statsanställda och ett skäl till att Trump gått med på den tillfälliga överenskommelsen är att dessa ska få ut sina löner som frusit inne.

Det andra skälet är att förmå Demokraterna att bekänna färg. Från partiet har man deklarerat att man inte tänker förhandla om finansiering av murbygget förrän en budgetöverenskommelse nåtts som häver nedstängningarna i statsapparaten.

Demokraterna har med den på fredagen träffade överenskommelsen fått igenom det kravet. Det återstår nu att se om man håller löftet att komma till förhandlingsbordet.

Nederlag eller seger
Vissa kallar Trumps beslut för ett nederlag och en prestigeförlust. Andra bedömare menar att presidenten tvärtom kan vinna sympatier, dels hos de statsanställda vars lojalitet med sin president prövats men som nu får ut sina löner och dels genom att ha visat god vilja gentemot Demokraterna och placerat bollen på deras planhalva.

– Jag hoppas nu att demokrater och republikaner kan arbeta tillsammans. Att vi står enade när det kommer till att skydda vårt folk, förklarade Trump i samband med att den tillfälliga överenskommelsen offentliggjordes.

Murbygget fortfarande på bordet
Att bygga skyddsmuren mot Mexiko för att stoppa det höga inflödet av illegala invandrare, kriminella och narkotikasmugglingen var ett av Trumps mest profilerade vallöften. Även Demokraterna har bytt fot i frågan men anser att ett murbygge är för dyrt och att det räcker med staket utmed vissa gränsavsnitt och i övrigt bara fler gränspoliser och ökad elektronisk gränsövervakning.

– Murar fungerar, de håller brottslingar och droger borta, klargjorde Trump och har tidigare hänvisat till de positiva effekterna av den mur som Israel byggt mot de palestinska territorierna.