USA är ett av de länder där coronasmittan nu sprids snabbast. Över 100 000 personer har bekräftats sjuka och drygt 1 500 har avlidit. Trump tar nu rejäl höjd för hur många respiratorer som kan komma att behövas för de svårast sjuka. Med hänvisning till krigslagar kommenderar presidenten General Motors att tillverka 40 000 respiratorer. Trump sjösätter dessutom ett enormt ekonomiskt krispaket på 2 000 miljarder dollar.

Respiratorer för coronapatienter som är så svårt sjuka att de inte kan andas själva är en bristvara i många virusdrabbade länder, även Sverige, något som lett till att riktlinjer måst tas fram om vilka som ska få intensivvård och vilka som ska nekas.

I USA har president Donald Trump emellertid beslutat höja beredskapen rejält för ett scenario där antalet sådana patienter ökar kraftigt. Genom att använda en lag som är framtagen för krigsliknande situationer beordrar presidenten storföretag som GM att ställa om delar av produktionen för tillverkning av respiratorer.

Trump säger i en intervju med Fox News att han hoppas att alla de 40 000 respiratorer han gett order om att tillverka inte ska komma att behövas men tar ändå beredskapshöjd för ett värsta scenario.

Beslutet kommer efter att General Motors satt sig på tvären och inte frivilligt velat tillverka de respiratorer som regeringen menar att man träffat avtal om. Biljätten menade att man bara kunde tillverka 6000 stycken och man försökte också att trissa upp priset.

– Vi hade inte tid att spela spel med dem, förklarade presidenten i ett uttalande på fredagen som motivering till de nu hårdare nyporna.

Vissa medicinska bedömare menar dock att respiratorerna ändå inte kommer att räcka till om pandemin utvecklas i nuvarande takt. Då kan uppemot 300 000 patienter samtidigt behöva respiratorvård, vilket är 100 000 fler än vad det kommer att finnas respiratorer för, även om ytterligare 40 000 tillverkas.

Trots brist – Sveriges respiratorer och skyddsutrustning går på export

Det råder brist på respiratorer också i Sverige inför befarade smittoscenarion. Här har regeringen Löfven emellertid valt att inte ålägga några företag att tillverka det antal som saknas för att uppnå erforderlig beredskap. I stället låter man respiratortillverkande företag som Getinge exportera hela sin produktion till utlandet.

LÄS MER: Svenskt företag tillverkar respiratorer – har skickat allt de kan på export

Även det medicintekniska företaget Astra Zeneca tillåts sälja sin produktion till utlandet av sådan skyddsutrustning som det råder brist på i Sverige.

LÄS MER: Astra-Zeneca skickar andningsskydd till utlandet: ”Vi är ett globalt företag”

För att kompensera för bristen på respiratorer har Socialstyrelsen och regioner i stället tagit fram riktlinjer och prioriteringsordningar för vilka patienter som ska få del av den livsuppehållande vården respektive vilka som inte ska få det och därmed lämnas att dö.

LÄS MER: Nya riktlinjer från Socialstyrelsen: Dessa kategorier av svenskar kan lämnas att dö

Trump sjösätter enormt ekonomiskt stödpaket

I spåren av coronapandemin drabbas ekonomin hårt. Även här sätter den amerikanske presidenten in betydligt mer omfattande stödåtgärder än många andra länder, exempelvis Sverige. Trump undertecknade på fredagen ett krispaket på hela 2 000 miljarder dollar för att mildra de negativa effekterna för anställda och företag.