Den finska regeringen inleder nu den största förändringen av medborgarskapslagen på 20 år. Processen kommer att ske i tre faser. Boendetiden ska förlängas, kraven på hederlighet ska skärpas och ett medborgarskapsprov ska införas.

Ambitionen är att utredningarna ska vara klara till 2025.

– När villkoren skärps kommer det inte att vara lika lätt att få finskt medborgarskap som förut. Det är också målet, säger inrikesminister Mari Rantanen (Sannf) till Yle.

Även om mycket behöver ses över och utredas är huvudpunkterna klara.

LÄS ÄVEN: Kriminella invandrargäng från Sverige etablerar sig i Finland

– Vi skärper villkoren på boendetid, oförvitlighet och försörjningsförutsättning. Målet är en lyckad integration. Finskt medborgarskap ska vara en belöning för lyckad integration, säger Rantanen.

Boendetiden i Finland förlängas från fem till åtta år. Som boendetid räknas den tid en person bott i Finland med giltigt uppehållstillstånd. Här vill regeringen också avskaffa alla undantag som i dag finns.

Avseende försörjningsförutsättningen har regeringen ännu inte beslutat hur mycket en utlänning måste tjäna i månaden för att kunna bli medborgare, men den sökande måste ändå trovärdigt kunna redogöra för sin inkomst.

Stränga identitetskrav

Ytterligare ett krav är att medborgarskap inte blir möjligt ifall man inte aktivt bidrar till att klarlägga sin identitet. Man kommer också kunna förlora medborgarskapet om man lämnar falska uppgifter om sin identitet eller döljer omständigheter för myndigheterna.

Vidare ska kraven på hederlighet skärpas. I dagsläget kan en sökande förlora chansen till medborgarskap ifall man begått allvarligare brott men framöver ska även lindriga brott ge samma konsekvenser.

Även språkkraven ska skärpas och ett medborgarskapsprov införas.

– Vi vill säkerställa att den sökande förstår på vilket sätt det finländska samhället fungerar, våra värderingar, demokratin, jämlikheten och så vidare, säger Mari Rantanen.

LÄS ÄVEN: Finlands nya kärnkraftverk en toppinvestering