Sedan en lagändring den 1 augusti förra året har tullen rätt att gripa misstänkta och beslagta misstänkt stöldgods som är på väg att lämna landet. Men trots detta förs fortfarande stöldgods för miljardbelopp ut ur Sverige utan att tullen griper in.

– Lagändringen är positiv eftersom det innebär att vi snabbt kan agera i avvaktan på polisen. Vi kan till exempel förhindra att stöldgods och misstänkta personer lämnar landet, sa Anna-Lena Heinänen, biträdande chef för Tullverkets kontrollavdelning, när lagändringen trädde i kraft.

Ett år senare har det visat sig att tullen sällan nyttjar sina nya befogenheter. Till SVT påstår Stefan Granath, biträdande enhetschef på Tullverket, att det inte är myndighetens jobb att hindra kriminella från att föra ut stöldgods ur landet.

– Det är inte ett smugglingsbrott att föra ut stöldgods ur Sverige. Det är häleri och då är det Polisen som ska utreda det, säger han.

LÄS ÄVEN: SD föreslår kontroll av semestrande bidragsfuskare

Ökade befogenheter gav ingen effekt

Syftet med lagändringen var, enligt regeringen, att ge Tullverket rätt att ingripa mot misstänkt brottslighet även när myndigheten saknar befogenhet att utreda brottet. När den trädde i kraft publicerade SVT flera inslag där olika chefer inom Tullverket kallade lagändringen ett ”efterlängtat verktyg” för just den situationen då tullen påträffar stöldgods som är på väg ut ur landet.

Men nu låter det annorlunda. Enligt Granath spelar lagändringen ingen roll. Tullen har nämligen inte i grunduppdrag att stoppa utförsel av stöldgods, utan fokuserar på vad som förs in i landet. Således kan exporten av stöldgods fortgå tämligen ostört.

– Absolut finns det en frustration kring det. Vi vet, precis som alla andra att det är mycket stöldgods som går ut, säger Granath.

SVT beskriver nu i kontrast till tidigare lagen som tandlös och uppger att varken Polisen eller Tullverket anser att befogenheterna gjort någon skillnad för att stoppa de oftast utländska tjuvligornas utförsel av stöldgods vid gränsen.