Yavuz Örnek, föreläsare vid den marina vetenskapsfakulteten på universitetet i Istanbul, hävdar att Noa, som omnämns både i Bibeln och Koranen, pratade med sin son i mobiltelefon precis innan syndafloden.

Det var under ett samtal i lördags i den statskontrollerade turkiska TV-kanalen TRT som Örnek lade fram sina rön. Han drar sin slutsats utifrån att Noa och sonen ska ha befunnit sig så långt ifrån varandra att de inte kunnat kommunicera på något annat sätt än via mobilen.

Enorma 300 till 400 meter höga vågor var på väg och Noas son var många kilometer bort. Koranen säger att Noa talade med sin son. Men hur kunde de ha kommunicerat Var det ett mirakel? Kanske. Men vi tror att han kommunicerade med sin son via mobiltelefon”, förklarade Örnek.

Den turkiska marinforskaren hävdar också att Noa byggde sin ark av stålplåtar och att den drevs med atomenergi. Örnek menar att detta är en mer vetenskaplig teori än att tro på mirakel.

Jag är vetenskapsman, jag talar för vetenskapen”, klargjorde Örnek för TV-tittarna.

Enligt berättelsen ska Guds skapelse ha börjat gå snett och han ha tvingats att börja om från början igen. Det var emellertid för jobbigt att skapa om alla djur, så Noah som var den enda människa Gud ansåg vara rättskaffens fick i uppdrag att samla in exemplar av alla djurarter och härbärgera dem på en båt – arken – medan Gud dränkte resten av människorna och allt annat liv på jorden.

Äventyrare och en del forskare i Örneks anda har i många år letat efter resterna av Noas ark. En grupp religiösa upptäcktsresande hävdade till och med 2010 att de hittat vraket under snö och vulkaniskt material på berget Ağrı i Turkiet.