Sedan ett par månader tillbaka erbjuder en kommun i Turkiet gratis hemresa till de syrier som tagit sig in i landet under de senaste åtta årens massinvandring.

Initiativet kommer från kommunen Esenyurt, en förort till Istanbul, där många av de 3,6 miljoner syrier som tagit sig in i landet slagit sig ner. Kommunen har chartrat bussar och resan är gratis för hemvändarna. På bara ett par månader uppges tusentals redan ha återvänt till sitt hemland.

– Vi har nått bristningsgränsen för vad vi kan hantera. Syriernas tillvaro i Turkiet är bortom kontroll och har skötts dåligt av regeringen. Allmänheten är mycket missnöjd, säger Esenyurts borgmästare Kemal Deniz Bozkurt.

Resorna är frivilliga och den som nappar på erbjudandet avsäger sig möjligheten att besöka Turkiet de närmsta fem åren. Möjligen är detta en av orsakerna till att endast cirka 4 000 av 3,6 miljoner än så länge återvänt till hemlandet. Avresan sker under uppmärksammade ceremonier som avslutas med att borgmästaren vinkar av hemvändarna.

Invandringen viktig fråga i Turkiet
Trots att hemresorna sker på frivilligbasis väljer SVT att, när de rapporterar om projektet, intervjua en ”Muhammed” som säger sig vara rädd att gripas av polis och tvingas på en av bussarna mot gränsen till hans hemland.

Av reportaget framgår dock att mannen sedan han tilldelats uppehållstillstånd i Turkiet, i likhet med hundratusentals andra syrier, valt att inte följa turkisk lag och att detta är den egentliga anledningen till att han fruktar deportation. Istället för att bo i den stad som han står registrerad i har Muhammed flyttat till Istanbul, där han arbetar svart på ett café. Eftersom detta inte är tillåtet gömmer han sig för polisen. Från Istanbul hoppas Muhammed ta sig vidare till Europa.

– Om gränsen öppnar sig till Europa tar vi oss dit. Det är bättre där, säger Muhammed i reportaget.

Enkätundersökningar visar att flyktingsituationen, precis som i Sverige, är en av de viktigaste frågorna för Turkiets väljare. President Erdogan har föreslagit att upprätta en säkerhetszon, med plats för flera miljoner syrier, i norra Syrien för att avlasta Turkiet och Europa.