Tysklands utfasning av kärnkraften, som varit en stor källa till elproduktion, och kolkraft samt gas ersätts med intermittent kraft. Denna kommer från sol och vind samt olika former av energilagring, men går inget vidare. Brunkolskraften, det smutsigaste och mest miljöförstörande kraftslaget i världen, ökade i fjol med 6,9 terawattimmar samtidigt som vart tredje tyskt företag uppger att de överväger att lämna landet på grund av energipolitiken som även påverkar grannländerna.

Utvecklingen av intermittenta källor växer men inte tillnärmelsevis tillräckligt snabbt, inte heller lagringsmetoder och annat som ska balansera kraften.

I stort sett alla energiexperter som Tidningen Näringslivet pratat med ser utfasningen som en omöjlighet om man samtidigt vill behålla industrin, och om man fortsätter på den inslagna vägen kommer omställningen att både ta tid och bli kostsam – en smäll skattebetalarna tvingas ta.

– Politiskt i Tyskland pratar man nu om ”Brückenstrompreis” (överbryggningselpris) som ett sätt att betala delar av tyska företags elräkningar för att hålla kvar dem i landet. Det pratas om subventioner på 6 cent (70 öre) per kilowattimme. Politikerna i Tyskland som lagt ned kärnkraften vill helt enkelt betala företagen mer än kärnkraftens produktionskostnad i elsubventioner. Det är helt absurt, säger den tyska energiexperten Staffan Reveman till TN.

LÄS ÄVEN: Tyskland ett av EU:s ”brunaste” länder efter kärnkraftsstopp

En som är oroad över utvecklingen är Paul-Frederik Bach, tidigare vice direktör för transmissionssystem hos Eltra som ägde elstamnätet i västra Danmark. Han intresserar sig främst för systemoperationen.

– Det är väldigt tydligt att kostnaden för att balansera det tyska elsystemet ökar kraftigt. Jag ser att solkraften i Tyskland inte kan utvecklas längre, säger han.

För att fortsätta implementera mer intermittent kraft i förhållande till baskraft måste det byggas stora nya transmissionssystem i Tyskland, något som pågår men inte tillräckligt snabbt och är dessutom dyrt.

Påverkar Danmark

Bach bedömer att det tar upp till 20 år och försvåras ytterligare av att Tyskland har en så stor befolkning. Han noterar också att problemen i Tyskland håller på att sprida sig till andra länder som Danmark.

Landets plats mellan Tyskland och Sverige har gjort att man genom det europeiska transmissionsnätet länge kunnat ta del av rotationsenergi och andra elsystemstärkande egenskaper från båda länder. Situationen förvärras ytterligare av att Danmark också satsat stort på intermittent kraft.

Bach tolkar det som att danska motsvarigheten till Svenska kraftnät, Energinet, ropar på hjälp och bedömer att Tysklands och Danmarks stora fokus på intermittent kraft håller på att bli ohållbar. Under våren har två allvarliga incidenter kopplade till sol- och vindkraft inträffat – tillfällen där det danska elsystemet varit nära att hamna på fall.

Om utvecklingen fortsätter och balanseringstryggheten minskar i Danmark så kan det innebära sämre trygghet även i andra länder, menar han.

Sköt sig själva i foten

Danmark uppmuntrande den politiska nedläggningen av Barsebäcks två reaktorer vilket sedermera ledde till indelningen av Sverige i fyra elområden. Reaktorerna hade i dag kunnat vara stöttepelare för den danska elsituationen.

– Där sköt Danmark sig själv i foten. Reaktorerna hade verkligen den perfekta platsen.

Paul-Frederik Bach välkomnar nya reaktorer och han tycker att den svenska politiken är på rätt väg.

– På min tid såg vi alltid upp till våra svenska kollegor som hade ett av de bästa elsystemen i världen från 80-talet. Det är ganska komplext att transportera el från norr till söder i ett så avlångt land som Sverige. Det har varit väldigt tråkigt att se hur svenska politiker har monterat ned detta system samt att vi i Danmark bidragit till det. Men jag tycker att man nu är på rätt väg. Jag tror att den nuvarande politiken har alla möjligheter att lösa problemen.

LÄS ÄVEN: Experter kräver mer kärnkraft – varnar för kollapsat elsystem