➤ ”Tillåter du din syster att arbeta, resa eller bo ensam?” Se vad unga män i Jordaniens huvudstad Amman svarade tyska Deutsche Welles utsände Jaafar Abdul Karim.

– Det skulle inte fungera förstås, eftersom en kvinna inte bör lämna hemmet utan en manlig övervakare.

Hur kommer det sig att du kan lämna hemmet utan övervakare?

– Jag är en man. Allah och hans profet har inte sagt att en man behöver en övervakare.

En annan man får samma frågor:

– Det är förbjudet. Det handlar om heder.

Men hur påverkar det din heder att din syster arbetar?

– Det finns en man i huset. Han får arbeta.

En tredje man kan tänka sig ge en kvinna en aning frihet:

– En man kan bo själv och arbeta. Han kan göra det. En kvinna, nja, kanske i viss utsträckning.

Men varför? Jag vill förstå.

– Det är våra traditioner och sedvänjor.

En fjärde man kan tänka sig frihet för systern, under vissa omständigheter

– Om det är en säker plats. Om det inte är krig. Visst.

En femte man är däremot helt avvisande:

– Vad skulle finnas kvar av min manlighet om jag lät henne göra det?

Vad har din manlighet att göra med att din syster arbetar?

– Det är min heder. Heder är mycket viktigt.

Vad innebär heder?

– Hur ska jag förklara det för dig? Min manlighet är raserad om jag låter min syster tillbringa natten utanför hemmet för pengar.

Man nr 2 får frågan vad han skulle göra om systern inte lyder och tar ett jobb, gör en resa eller flyttar till en egen lägenhet:

Du har ju rätt till din åsikt. Men din syster är ju fri att göra som hon vill.

– Jag skulle skjuta henne. Det skulle jag göra.

Vad menar du, ”skjuta henne”?

– Jag menar att jag skulle döda henne.

Vad ger dig den rätten?

– Min far, mina farbröder och mina släktingar.

Du tycker inte att det är fel? Hur kan du döda en människa?

– Nej, det är inte fel. Det är vår heder.

Är du allvarlig? Eller skämtar du?

– Jag är mycket allvarlig.

Men varför skrattar du? På vilket sätt är det roligt? Hon är en egen person och har rätt att göra som hon vill.

– Nej, hon är en flicka.

En medelålders man får samma frågor:

– En kvinna som arbetar sent utanför hemmet, det är inte lämpligt.

Varför?

– Som österlänningar tycker vi inte det är lämpligt.

Varför?

– Det finns inget ”varför”. Det är därför att solen lyser på dagen men inte på kvällen. Detta är vår övertygelse.

Förklara det för mig så jag förstår.

– Jag har ingen förklaring, ärligt talat.