Det tyska inrikesdepartementet föreslår nya åtgärder för att övervaka och snabbare utvisa migranter med avslag på asylansökan. Enligt inrikesminister Horst Seehofer ser man även över sätt att skicka tillbaka kända brottslingar till Syrien.

Ett par av förslagen går ut på att skärpa kravet på migranternas anmälningsplikt och att implementera ett chip-system för att bekräfta att de mottagit sin utvisningsorder via post. Ett sådant system används redan i ett par förbundsländer.

Ytterligare ett förslag är att platser på plan som bokats för utvisningar ska kunna ersättas med en annan migrant om inte den som ursprungligen var avsedd för den inte kan åka med av någon anledning.

Enligt inrikesdepartementet ska lokala myndigheter även ges rätt att arrestera och hålla kvar asylsökande som fått avslag ifall det finns en risk att de försöker fly. Tunisiern Anis Amri som 2016 utförde terrorattacken på en julmarknad i Berlin var en känd brottsling som fått avslag på asylansökan – något man vill undvika ska ske igen.

I dagsläget utvisar man inga migranter till Syrien då läget bedöms som ”komplex”, men man ser ändå över möjligheterna att utvisa kända syriska brottslingar.