På onsdagen presenterade Tysklands utrikes- och utvecklingsministrar riktlinjerna för regeringens nya feministiska utrikespolitik som bland annat ska säkerställa att alla människor ”har samma rätt till representation och tillgång till resurser”.

I Sverige var det den S-ledda regeringen som införde vad man kallade en feministisk utrikespolitik – en abstrakt linje som aldrig riktigt konkretiserades utan mest användes som buzzord.

– Vi efterlyser ingen revolution här, men vi gör något som är självklart, sa Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock till reportrar i Berlin.

LÄS ÄVEN: Morgans besvikelse: ”Överger feministiska utrikespolitiken”

Den nya politiken påstås beakta och stödja särskilt kvinnors och flickors behov för att utplåna diskriminering, som de menar kommer att leda till mer stabilitet i samhällen i allmänhet.

– Feministisk utrikespolitik går igenom alla områden av våra utrikespolitiska åtgärder från humanitärt bistånd till stabiliseringsåtgärder, fredsuppdrag och även utländsk kultur och utbildningspolitik, tillade Baerbock.

– Vi vill göra samhällen mer rättvisa. Och man klarar sig inte utan hälften av potentialen, nämligen kvinnor, men de måste beaktas, sa utvecklingsminister Svenja Schulze.

Fler kvinnliga ambassadörer

Riktlinjerna för en feministisk utvecklingspolitik stipulerar bland annat att mer än 90 procent av nya projektmedel i framtiden ska gå in i globala projekt som också främjar jämställdhet.

Baerbock betonade att regeringens nya utrikespolitiska riktlinjer också inkluderar att nå mer jämställdhet mellan könen hemma, särskilt vid det tyska utrikesdepartementet där för närvarande 26 procent av ambassadörerna är kvinnor.

– Vi ser att vi kan lära oss mycket av andra länder, sa utrikesministern och tillade att ett 30-tal länder i världen officiellt har förbundit sig till en feministisk utrikespolitik ”från Chile till Spanien till Mongoliet”.

LÄS ÄVEN: Ann Lindes krav: Talibanregeringen måste bli feministisk