Antisemitismen har ökat kraftigt i Malmö i takt med den muslimska invandringen från Mellanöstern och Nordafrika där hatet mot judar är djupt rotat i religion och kultur. Nu vittnar unga judar i staden att de inte vågar gå till skolan i rädsla för att bli nedslagna på grund av sitt ursprung. Det rapporterar Sveriges Radio.

Statsradion har intervjuat 18-årige Daniel Vaknine som började gymnasiet 2016 och tvingades byta skola efter bara en månad på grund av hat och hot från andra elever. Han är också kritisk till att skolledningarna blundar för problemet. Att uppmärksamma antisemitism inom invandrargrupper kan uppfattas som känsligt.

Det är något som Lena Posner Körösi, ordförande för svenska Judiska centralrådet, för en tid sedan påtalade i en intervju med SVT där hon efterlyste mindre mörkläggning från journalisterna om problemet.

SR väljer i sitt aktuella reportage att inte hörsamma den uppmaningen och lämnar lyssnarna med frågor om orsakerna bakom det eskalerande judehatet obesvarade.

Bara tre skolor där judar är trygga
Daniel berättar att det i princip bara finns tre skolor kvar i Malmö där sammansättningen av elever fortfarande är sådan att judar kan studera där. Att gå på någon av Malmös övriga skolor är något som ingen jude i Malmö ens överväger numera.

– Man kan inte gå på skolan med en synlig davidsstjärna för då är risken hög att man blir hotad, påhoppad, att någon följer efter en från skolan eller till och med att man blir nedslagen.

Judehat redan bland förskolebarnen
Judiska församlingen i Malmö har tidigare uppmärksammat att de antisemitiska attityderna i det mångkulturella Malmö inte bara finns bland skolelever utan går ännu längre ned i åldrarna. Judar i staden tvingas omplacera sina förskolebarn på grund av judehat från andra barn.

Man har också larmat om hur alltfler judar flyttar ut från staden i takt med den ökande muslimska invandringen. Många söker sig till Stockholm där problemet fortfarande inte är lika utbrett, delvis beroende på att det är större avstånd mellan stadskärnan och de invandrartäta områden där antisemitismen frodas jämfört med exempelvis Malmö.

Daniel är en av dem som överväger att lämna hemstaden Malmö för Stockholm. Han säger till SR att han har svårt att tänka sig att stadga sig och bilda familj i Malmö så som staden har utvecklats. Andra judar väljer att helt emigrera från Sverige och bosätta sig i Israel.