➤ Kunderna skräms bort och handlarna blir stressade.

I galleria Köpmannen i Eslöv ägnar sig ett gäng ungdomar i åldrarna 12-16 åt att trakassera omgivningen. De löst sammanhållna grupperingarna bestående av många olika nationaliteter av båda könen går in i butikerna och stjäl varor eller agerar hotfullt och tar ibland till oprovocerat fysiskt våld.

Sedan ett par månader tillbaka har fastighetsägaren anlitat väktare som finns på plats under några timmar varje dag.

Gänget är väl medvetna om sina rättigheter och poängterar gärna att de befinner sig på allmän plats. I butikerna uppger de att de är där för att handla och då handlarna närmar sig dem tar de upp sina mobiltelefoner och börjar filma.

Säger någon till dem ”blir man kallad både det ena och det andra, olika könsord till exempel – eller så är man både det ena och det andra”, uppger en handlare. ”Rasist” bland annat.

Enligt kommunpolis Mats G Odestål är fenomenet nytt och konstaterar att ungdomarna inte verkar ha någon större respekt för andra människor när de är i de här konstellationerna.

Polisen har ökat närvaron i området och håller på att identifiera ungdomarna.

– Vi kommer att kalla in föräldrar till unga vi identifierat till ett möte. Det är ett första steg. Jag hoppas det har någon form av effekt, säger Mats G Odestål.

Liknande problem har även uppstått i andra skånska städer som Svalöv och Staffanstorp.