Hoglands park i Karlskrona har under en tid terroriserats av vad Sveriges Radio knapphändigt beskriver som ”en stor skara ungdomar”. Gänget ofredar personal och matgäster, stjäl, slår sönder parkbänkar och de offentliga toaletternas inredningar samt härjar kring lekplatsen som ska vara en trygg plats för barnen.

Situationen har eskalerat de senaste veckorna och problemen upprepas nu varje dag. Föräldrar vittnar om att de inte längre kan vara kvar på lekplatsen med sina små barn.

Även näringsidkarna i parken uppger att de fått nog. Personalen på restaurang Parken berättar för Sveriges Radio P4 Blekinge att man dagligen utsätts för gängens vilda framfart och vandalisering.

Butiksmedarbetare på godis-och videobutiken Hemmakväll mittemot lekplatsen tecknar samma bild av läget och berättar att gängen även blockerar ingången till butiken så att kunder inte kan komma in eller ut.

Det kan röra sig om så många som 30 ungdomar samtidigt. Många tar med sina skateboards och sparkcyklar in i butiken och kör rally i butiksgångarna.

– Butiken har blivit som deras lekstuga, förklarar en av de anställda.

Han berättar också att man försökt plugga igen ladduttagen för mobiler i butiken för att göra det mindre attraktivt för ungdomarna att samlas där, men det har inte hjälpt eftersom gängen tar bort pluggarna.

Vidare har butiken satt upp vajrar för att spärra av de delar där man inte får sitta. Men inte heller det har varit verksamt eftersom ungdomarna haft av vajrarna och berett sig tillträde ändå. Så nu anser man det lönlöst att sätta upp nya.

Gängen stjäl också regelbundet i butiken. Men även om personalen tar tjuvarna på bar gärning och tillkallar väktare så händer ingenting. Butikstjuvarna är snart tillbaka igen för att stjäla mer.

Butikens vanliga kunder uppger att de känner sig hotade och otrygga av gängens närvaro. Det påverkar i sin tur butikens möjligheter att bedriva verksamhet.

I stället för att gripa ungdomarna när de begår brott har kommunen valt att plocka bort parkbänkarna så att det inte finns någonstans att sitta för parkbesökarna. Åtgärden uppges ha gett en marginell dämpande effekt men inte mer.

På kommunens parkförvaltning förklarar man problemen med att ”det är sommar” och att ”ungdomarna inte har nånstans att ta vägen”. Samtidigt är man bedrövad över skadegörelsen som kostar skattebetalarna mycket pengar.

Polisen uppger att man arbetar med att lösa problemen i Hoglands park. Åtgärderna inskränker sig dock till att ”vara synlig och prata med ungdomarna”. Ibland händer det också att man ringer föräldrar om man bedömer att det är någon yngling som ”betett sig lite dåligt”. Polisen berättar också att man samarbetar med socialtjänstens fältgrupp för ytterligare samtal med ungdomar och föräldrar.

SR P4 Blekinge påtalar att det man gjort inte tycks ha haft effekt och frågar om polisen tänker sig vidta några ytterligare åtgärder eller om man tror att fortsatta samtal är modellen men att det bara tar lite tid innan dessa ger resultat. Av svaret att döma lutar polisen åt det senare.

Polisen tycker inte heller att det ska ses som ett misslyckande från deras sida eller som att man inte gör sitt jobb att Hoglandsparken tvingats anställa väktare för att försöka upprätthålla ordningen.

Inte i något av SR:s inslag nämns något om vad det är för slags gäng som härjar i parken eller från vilket bostadsområde de kommer. Någon sådan information bistår inte heller Blekinge Läns Tidning sina läsare med, där uppges bara att gängen kommer med ”gratis busskort in till staden”.