På söndagen höll den ungerske premiärministern Viktor Orban sin motsvarighet till State of the Union-tal. Där presenterade han ett omfattande familjepaket som bland annat innehåller skattelättnader för familjer som skaffar fler än ett barn.

– Det här är Ungerns svar på utmaningarna istället för invandring, sa Orban.

Punkterna i paketet innefattar bland annat att staten betalar av en miljon forinter på lånet för familjer med minst två barn, kvinnor som fött fyra barn slipper betala inkomstskatt för resten av livet och subventionerade priser på bilar för familjer med minst tre barn.

Under talet kallade Orban EU och Bryssel för ”den nya internationalismens citadell” och pekade ut invandring som ”denna nya internationalisms instrument”. Länderna som utsätts för ambitionerna om en fabricerad nations- och gränslös värld ser nu en kristen-muslim värld växa fram i sina samhällen med en krympande andel kristna medan vi i Centraleuropa fortfarande har en egen framtid, lade Orban till.

Det långsiktiga målet för Ungern är enligt Orban att utplåna fattigdom och göra landet till en plats där alla ungrare har ett arbete och hem och varje barn har tillgång till förskola, skola, skolmat och studentlitteratur samt en värdig ålderdom för äldre.