I en ny rapport från UNICEF, där man jämför barns situation i världens rika länder, framgår att svenska barn och ungdomar inte mår speciellt bra. I synnerhet på området mental hälsa sticker Sverige ut.

Det är i rapporten Worlds of Influence – Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries som man rankat länder i EU och OECD utifrån barns psykiska och fysiska hälsa samt skolkunskaper och sociala färdigheter.

I den generella rankingen hamnar Sverige på en tionde plats av 38 med samtliga grannländer – Norge, Danmark och Finland – före. Allra bäst rankas Nederländerna och i botten hamnar Chile, Bulgarien och USA.

När det gäller mentalt välbefinnande blir det desto värre, där hamnar Sverige på plats 22.

På områdena kompetens och fysisk hälsa blir det plats 14 respektive fem för svensk del.

Självmord och dåliga läskunskaper

I Sverige är det 76 procent av 15-åringarna som är nöjda med livet. Avseende självmordsfrekvensen i åldersgruppen 15-19 ligger den på 7,3 i Sverige. I båda faller ligger Sverige ungefär i mitten av listan.

Sverige sticker även ut när det gäller andelen 15-åringar som inte lärt sig läsa och räkna matte ordentligt. Endast 64 procent i Sverige uppnår en adekvat skicklighet på områdena.