➤ USA  En vänsterliberal universitetsprofessor i delstaten Kalifornien som inskränkte yttrandefriheten på sitt universitet måste genomgå utbildning i yttrandefrihet. Detta som del av en förlikning i ett domstolsärende.

Professor Dr. Gregory Thatcher på Fresno State University i Kalifornien rekryterade studenter från sina kurser i syfte att hjälpa honom förstöra budskap som en konservativ grupp förmedlat med vattenlösliga kritor på några av universitets trottoarer. Den konservativa gruppen agerade inom universitetets regelverk. Utöver förstörelse av budskapen hotade även Thatcher de konservativa studenterna med avsikt att få dem att sluta förmedla konservativa budskap på universitetet.

Vidare hävdade Thatcher att studenterna endast får utöva sin yttrandefrihet i speciella zoner på universitetet, att yttrandefriheten i USA endast gäller i vissa geografiska områden och att universitet som helhet inte är en sådan zon. Talespersonen för den konservativa gruppen upplyste professorn om att det han påstått var felaktigt och att yttrandefriheten ger gruppen rätt att förmedla sitt budskap på hela universitetet.

Den konservativa gruppen stämde Thatcher, som då fick då kalla fötter och inte ville gå vidare med ärendet i domstol, sannolikt på grund av att han visste att han skulle förlora. Den konservativa gruppen och Thatcher träffade, under ledning av domstolen, en förlikning som utmynnade i att Thatcher måste betala 1 000 dollar vardera i böter till två studenter samt genomgå en utbildning om den amerikanska yttrandefriheten. Thatcher ålades även betala de konservativa studenternas advokatkostnader, som sannolikt blev högre än böterna.

Fallet är endast ett av många där vänsterliberala professorer och andra auktoriteter på universitet runt om i USA använder hot och repressiva åtgärder för att på olika sätt inskränka yttrandefriheten. Ett annat uppmärksammat fall involverade Melissa Click som till sist blev sparkad från sin professorstjänst efter att ha försökt inskränka yttrandefriheten genom hot och våld på University of Missouri.