➤ ASYLMARSCHEN Uppgifter från flera av varandra oberoende källor till Samhällsnytt gör gällande att irakiska och afghanska asylsökande från Finland redan har börjat gå över gränsen till Haparanda. Samtidigt genomförs inga gränskontroller på den svenska sidan.

Igår kunde Samhällsnytt avslöja att asylvandrare från Finland kommer att kunna stanna kvar i Sverige i flera år eftersom Migrationsverket inte planerar att använda någon snabbprocedur vid handläggning av deras asylansökningar. Den 5 september, under en demonstration i finska Torneå, planerar en grupp asylsökande med avslag att gå över gränsen till Sverige och söka asyl här – ett brott mot Dublinförordningen.

Demonstrationens koordinator och talesperson Nuor Dawood säger i en telefonintervju till Samhällsnytt att han räknar med att mellan 200 och 1000 personer kommer att delta i aktionen

”De är redan i Sverige”

Enligt honom har dock grupper av asylsökande redan börjat gå över gränsen i smyg:

– Det finns många familjer med barn. Vi har kontakt med dem. De är redan i Sverige.

En källa som bor nära gränsen i Torneå bekräftar för Samhällsnytt att grupper av utländska män redan har börjat gå över gränsen sedan ungefär en vecka tillbaka:

– De har packningar och väskor med sig så det är därför vi ser att de är på väg till Sverige.

Ingen gränskontroll på den svenska sidan

Källan uppger att den aktuella gruppen bestod endast av män och obehindrat kunde passera över gränsbron och in i Sverige utan någon gränskontroll.

Här stod tidigare ett tullhus. Foto: Carita Elfving.

– Det finns inte längre någon gränspostering på den svenska sidan här. De har rivit den. På den finska sidan finns det en postering av gränspolisen, men där kontrollerar de enbart dem som försöker att resa in i Finland ibland. Jag tror att om en grupp män skulle dyka upp där skulle de ha stoppat den och frågat om ID-handlingar.

Finland är ”bäst i Europa” på att verkställa avslag

Enligt Nuor Dawood är syftet med asylmarschen att uppmärksamma rasism och ”omänskliga villkor” i Finland. Grannlandet har en syn på situationen i Irak och Afghanistan som resulterar i många avslag för denna grupp av asylsökande. Mellan den 1 januari och den 31 mars i år fick endast drygt 30 procent irakier och 43 procent afghaner som sökt asyl i Finland bifall enligt den officiella statistiken från Migri.

Finland verkställer avslagsbeslut i 70% av fallen vilket är överlägset bäst i Europa där genomsnittet ligger på 40%. Det är också stor skillnad mot Sverige där asylsökanden med avslag har möjlighet att uppehålla sig i landet olagligt med flera förmåner som gratis skolgång, sjukvård och t.o.m. försörjningsstöd i vissa kommuner.