I december förra året publicerades en rapport om Brottsförebyggande rådet som menade att BRÅ inte är pålitliga, utan ändrar i rapporter efter påtryckningar från regering och polis. Nu skriver författarna av rapporten att starka krafter verkar för att undertrycka deras avslöjande istället för att genomföra förändringar.

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet som bland annat ska ta fram fakta och sprida kunskap om brottsbekämpning i landet. I december släppte en grupp forskare från Linköpings universitet en rapport i vilken de intervjuat cirka 30 personer, anställda och tidigare anställda, på Brå.

Intervjuobjekten vittnade om allvarliga rutiner på myndigheten: partisk forskning, tystnadskultur och okritiskt förhållningssätt till uppdragsgivaren som är Sveriges regering. Sist men inte minst ändrar myndigheten slutsatser i sina studier efter krav från överordnade. ’

LÄS MER: Studie: Brå inte pålitliga – ändrar i rapporter efter påtryckningar från regering och polis

Motarbetas av starka krafter

Cirka en månad efter avslöjande skriver författarna om hur rapporten motarbetas av ”starka krafter” för att undertrycka fakta, istället för att åtgärda problemen:

Vi förstår att det på kort sikt kan vara lockande att avfärda vår rapport, med den goda avsikten att försvara Brå och andra myndigheters trovärdighet i en strävan att bidra till att skapa stabilitet i samhället. Men att blunda för de trovärdighetsdilemman som nuvarande organisationsform medför är bedrägligt.

Dessutom är det kontraproduktivt om man vill minska polariseringen i Sverige. De ansvarsområden som ligger under Brå är politiskt känsliga. Att det inte råder några tveksamheter om att medborgarna kan lita på Brå är därmed mycket viktigt.

Bland annat tar de upp att Jerzy Sarnecki hörts mest i försöken att misskreditera rapporten, en person som själv ska ha starka bindningar till Brå – bland annat genom att ingå i Brå:s eget forskningsråd.

Även ansvariga för den kriminologiska institutionen i Stockholm ska ha skickat en skrivelse till ledningen för en institution vid Linköpings universitet., som författarna menar är en ”oblyg och insiktslös påtryckning om att man minsann inte bedriver påtryckningar”.

Försökte få BRÅ att undersöka invandringens brottslighet

Sverigedemokraterna försökte få BRÅ att undersöka den känsliga frågan om invandringens brottslighet. Den tidigare riksdagsledamot Kent Ekeroth, hade under flera år lagt motioner i Riksdagen om att ge BRÅ i uppdrag att göra om de rapporter som gjordes 1996 och 2005.

Redan i september 2011 lades en sådan motion, som röstades ner av alla andra partier. Under flera år som följde fortsatte försöken, men stötte på motstånd.

På Twitter skrev han även att han besökte BRÅ med Justititeutskottet och att han där frågat dem, men de ska ha sagt att de inte vill göra en sådan.

Den socialdemokratiska regeringen fick också frågan av honom men även de ska ha nekat till behovet av en ny sådan rapport genom en så kallad ”enkel fråga”. Där svarade Morgan Johansson bland annat följande:

Kent Ekeroth har frågat inrikesministern om ministern avser beställa en ny utredning om invandrares och invandrares barns brottslighet [..]

Regeringens utgångspunkt är att Brås resurser bör användas till att ta fram kunskap som kan göra skillnad för rättsväsendets arbete och för Sveriges befolkning. [..]

Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.