Vårdanställda i Stockholm har delgetts information om tvångsvaccinering mot covid-19 – alternativet är avsked. Vaccinationskravet gäller alla personal inom äldreomsorgen, även läkare. Detta enligt nyhetssajten NewsVoice.

Anställda som NewsVocie talat med ger en bild som avviker från den som nyligen förmedlades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) om att ”vårdpersonal ska prioriteras i vaccinkön”. Det handlar enligt berörd personal om mer än bara en prioritering.

Vad som inte kommunicerades av SKR var att de anställda inte endast kommer att erbjudas vaccinering med förtur utan ställas inför ett ultimatum – vaccinera dig eller få sparken. Det beskedet har de anställda enligt uppgifter till NewsVocie fått internt av sina chefer.

Många vårdanställda är glada över att bli prioriterade, både för sin egen utsatthets skull och mot bakgrund av den smittspridning med höga dödstal som drabbat äldreomsorgen. Men det finns också de som är oroliga för vaccinerna.

Dessa har tagits fram på rekordkort tid och minnet från narkolepsiskandalen med vaccinet mot svininfluensan lever kvar. Den garanterade immunitet som fås av vaccinet uppges också vara begränsad till cirka tre månader efter två doser, även om förhoppningen är att skyddet ska hålla i sig längre. Tester för biverkningar vid upprepade vaccineringar saknas i nuläget.

Enligt uppgifterna till NewsVoice görs undantag från tvångsvaccinering endast för kvinnor som är eller i närtid planerar att bli gravida och anställda som har mycket svåra allergier, en vanlig pollenallergi räcker inte. Tvånget uppges även omfatta att alla som har utbildning att ge injektioner måste delta i att massvaccinera övrig personal.

Anställda som NewsVocie har talat med berättar också att de är rädda för att prata öppet om att de är oroliga över att vaccinera sig. Man befarar att det kan komma till chefers kännedom och medföra negativa konsekvenser på arbetsplatsen.