Efter SVT Uppdrag granskning tog upp de migrantrelaterade problemen i Filipstad som riskerar att ruinera kommunen stiger andra kommunföreträdare fram och vittnar om en liknande bister situation. I Hässleholm håller en urholkning av skattekollektivet på att ske där allt fler måste försörjas av de som arbetar och man skulle behöva 100 miljoner kronor från staten för att gå få det hela att gå runt.

I värmländska Filipstad har 80 procent av de utomeuropeiska migranterna inget arbete och ytterligare tio procent deltar i skattefinansierade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nio av tio vuxna utomeuropeiska migranter försörjs via socialbidrag. Liksom i många andra svenska städer håller man här på att byta ut befolkningen, vilket kommunens integrationsansvarige Jim Frölander påpekade.

LÄS ÄVEN: Svenskfödda flyttar ut och utrikesfödda in: ”Vi håller på och byter befolkning”

Något man inte nämnde i Uppdrag granskning var Filipstads brottsstatistik jämfört med övriga värmländska kommuner: ”År 2018 anmäldes i Filipstad 1289 våldsbrott per 100k invånare, vilket är 94 procent mer än i hela Värmlands län sammantaget.”

Analfabeter utan framtid
– Vi har samma bekymmer. Just nu har vi 100 personer på SFI (av totalt runt 400) som är analfabeter och runt 200 med väldigt låg utbildning. Det kommer i princip att vara omöjligt att få dem i arbete, säger Hässleholms kommunstyrelseordförande Lars Johnsson (M).

På fem år tog Hässleholm emot 2 663 vuxna migranter varav 75-80 procent bedöms behöva försörjning. Staten står för den så kallade etableringsperioden på två år, sedan får kommunen ifråga ta över. Kostnaderna för socialbidrag har gått från 32 miljoner 2012 till en prognos på 54 miljoner i år. Man tror dessutom att det kommer fortsätta öka med sex miljoner per år framöver. För att hantera situationen har socialförvaltningen sparat 30 miljoner men nu är hälften av bufferten borta.

LÄS ÄVEN: Filipstad försörjer 9 av 10 vuxna utomeuropeiska migranter

– När pengarna vi lagt undan är slut så slår kostnaderna direkt mot kommunens driftsbudget. Det bekymrar mig oerhört, säger Lars Johnsson (M).

Besparingar och skattehöjningar
Trots kraftiga besparingar saknas 50 miljoner för nästa år och man har aviserat skattehöjningar. För att ”hålla näsan över ytan”, som Johnsson uttrycker det, skulle kommunen behöva ett tillskott på 100 miljoner.

– Utan språk och utbildning är det nästintill omöjligt att komma i arbete. Det har vi sagt i tio år. Den här diskussionen borde kommit igång långt tidigare, säger Ulf Berggren (SD).

– Jag är faktiskt orolig för en systemkollaps. Om vi måste höja skatten med två-tre kronor så stannar de ekonomiska hjulen.

LÄS ÄVEN: Moderat kommunalråd: ”Invandringens kostnader tär på ekonomin”