Med anledning av coronaviruset har Kriminalvården beslutat att stoppa alla anhörigbesök och permissioner för fångar, ett beslut som på torsdagen vållade upprörda känslor på åtminstone två anstalter och Kriminalvårdens egna insatsstyrkor sattes in.

De tillfälliga restriktionerna under 14 dagar man beslutade om på torsdagen vid anstalt och häkte trädde i kraft med omedelbar verkan.

Konkret innebär beslutet att intagna i anstalt och häkte endast får ta emot besök av försvarare, åklagare och polisanställda, att redan beviljade permissioner som inte är absolut nödvändiga inte får genomföras och inga nya permissioner som inte är absolut nödvändiga får beviljas samt att nya fångars vistelser ska skjutas upp med två veckor i taget till dess att myndigheten beslutar något annat.

Personer som präster, utbildare vid arbetsmarknadsutbildningar och hantverkare omfattas dock inte av besöksstoppet.

– Vi gör detta både av omsorg för vår egen personal och för våra klienter. En smittspridning inne på våra anstalter och häkten skulle kunna leda till hög sjukfrånvaro hos medarbetare och därmed stora svårigheter att lösa säkerhets- och omvårdnadsuppdraget på anstalt och häkte med smitta, säger Lennart Palmgren, direktör för anstalt, häkte och frivård.

LÄS ÄVEN: Sex döda i upplopp i italienska fängelser efter åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset

Då restriktionerna blev kända på torsdagen ska det direkt ha blivit tumultartat på Asptunaanstalten i Botkyrka.

– Det är upplopp och förstärkningar har skickats från anstalten Hall. Det beror på de indragna permissionerna och besöken på grund av coronaviruset, säger en källa till Expressen.

Oroligheterna bekräftades även från officiella håll på Apstunaanstalten. Intagna ska ha satt i gång brandlarmet och ägnat sig åt skadegörelse.

Även på Skenäsanstalten i Norrköping ska oroligheter ha förekommit. 25 stycken intagna ska ha barrikaderat sig på en avdelning och Kriminalvårdens insatsstyrka och förhandlare var under kvällen på plats.