➤ USA / INRESEFÖRBUD USA:s president Donald Trump har i ett tillkännagivande reviderat listan över de länder för vilka det ska råda inreseförbud till USA. Nya länder på listan är Nordkorea, Venezuela och Tchad.

Ett land som tidigare fanns med på listan, Sudan, tas bort. Kvar på listan från tidigare blir Iran, Libyen, Somalia, Syrien och Jemen. För Venezuela gäller inte generellt inreseförbud, utan ett begränsat sådant för vissa medborgare.

Inreseförbudet, som motarbetats från Demokratiskt vänsterhåll, utgör en del av förverkligandet av det vallöfte Trump gav om att göra USA säkert igen. I ett uttalande i samband med den aktuella revideringen av listan säger Trump: ”Att göra USA säkert är det jag prioriterar högst. Vi kommer inte att ta in människor i vårt land som vi inte kan granska ordentligt”.

Det ursprungliga inreseförbudet riktade sig främst mot länder från vilka initierade bedömare anser det finns stor risk att muslimska terrorister tar sig in i USA. I fallet Nordkorea handlar det mer om att den kommunistiska regimen Med Kim Jung Un i spetsen, genom sin militära aggression, näst intill förklarat krig mot USA.

Beträffande det kommuniststyrda Venezuela så är det ett land i sönderfall. Härifrån kan dock de som vill fly det alltmer påtagligt kommunistiska diktaturförtrycket fortfarande resa till USA. För medborgare kopplade till regimen införs däremot inreseförbud.

Demokrater besvikna över att deras kandidat förlorade presidentvalet försökte, som ett sätt att sätta käppar i hjulet för Donald Trump, obstruera mot inreseförbudet och lyckades initialt stoppa det genom beslut i lokala domstolar. Till sist gick det emellertid igenom.

Högsta domstolen ska i oktober slutgiltigt granska om inreseförbudet på något sätt strider mot USA:s konstitution. De flesta bedömare tror att HD kommer att ge inreseförbudet grönt ljus.

Den reviderade inreseförbudslistan träder i kraft den 18 oktober.