Nästan tre fjärdedelar, eller 72 procent, av amerikanska folket anser att media splittrar i frågor som politik, ras och kön. Man anser även att medias partiskhet föder hat och missförstånd.

Bara tre procentenheter skiljer mellan könen, 70 procent av männen och 73 procent av kvinnorna. Baserat på politiska sympatier blir skillnaderna dock desto större: nästan samtliga republikaner instämmer mot 51 procent bland demokrater.

Ungefär samma slags skillnad finns även bland vita och svarta väljare. Desto yngre väljare, desto mer höll man med om påståendet.

Samtidigt anser två tredjedelar att president Donald Trump gör sig skyldig till samma slags splittring – men andelen som anser att media är värre är större.