➤ Det amerikanska Justitiedepartementet under Donald Trumps presidentskap har, som Samhällsnytt tidigare rapporterat, börjat granska Hillary Clintons eventuella korruption i samband med uranaffärer som involverar Ryssland. Justitieminister Jeff Sessions har nu också beordrat en utredning av Barack Obama gällande uppgifter om att han under sin tid som president ska ha sanktionerat terrororganisationen Hizbollahs kriminella verksamheter i samband med att kärnkraftsavtalet med Iran förhandlades fram.

Under fredagen meddelade den amerikanske justitieministern Jeff Sessions att en utredning ska påbörjas om huruvida Barack Obama gav terrororganisationen Hizbollahs ett ”fripass” att utöva kriminella verksamheter globalt som terrororganisationen använt i syfte att tjäna pengar för att kunna växa och utöva terrorism.

Terrorgruppen Hizbollah finansierar delar av sin verksamhet genom bland annat drogsmuggling och penningtvätt, något som den amerikanska presidenten är skyldig att försöka stoppa eftersom Hizbollah sedan 1997 är stämplad av USA som en terrororganisation. Information har nyligen framkommit om att Obama blundat för Hizbollahs kriminella verksamheter, såväl globalt som i USA, detta i syfte att förbättra relationerna med Iran och därigenom öka chanserna att landet skrev under ett kärnkraftsavtal 2016.

LÄS MER: Obama lät terrorgruppen Hizbollah sälja knark för miljarder – under åtta år

Hizbollah är en av flertalet organisationer som aktivt smugglar in droger, bland annat kokain, till USA och andra länder, vilket dels utgör narkotikabrott men också ett brott mot amerikanska antiterrorlagar som presidenten är bunden att upprätthålla. Detta ska dock Obama ha underlåtit att göra beträffande Hizbollah under åren 2009 till 2016, något som det nuvarande justitiedepartementet under Donald Trump ser mycket allvarligt på och nu ska utreda.

Den amerikanska staten påbörjade 2008, under George W. Bush presidentskap, det så kallande Project Cassandra, ett arbete vars syfte var att fokusera på Hizbollahs smugglingsverksamhet till USA och sätta stopp för den – ett projekt där presidenten formellt är ytterst ansvarig för verkställandet och att relaterade antiterrorlagar följs. Under de påföljande åtta åren – alltså under den tid då Barack Obama var president – lyckades amerikanska hemliga agenter, spioner och infiltratörer samt ett antal andra länders säkerhetsorganisationer avlyssna och samla in viktig information om Hizbollahs globala kriminella verksamheter, något som Obama dock inte uppskattade.

Enligt intervjuer med flertalet individer som arbetade med Project Cassandra lyckades man få fram viktig information som kopplade Hizbollah till global drogsmuggling och pengatvättning. Obama satte emellertid då upp diverse byråkratiska hinder som gjorde det allt svårare och till och med helt omöjliggjorde för aktörerna inom Project Cassandra att utföra sina uppdrag.

När ledarna för Project Cassandra exempelvis bad Obama om att få göra mer noggranna utredningar, anhålla och åtala misstänkta kriminella i Hizbollahs terrororganisation samt införa ekonomiska sanktioner mot gruppen, då vägrade Obama att samarbeta och förbjöd till och med de som medverkade i arbetet att fortsätta infiltrera och stoppa Hizbollahs globala kriminella verksamheter.

Ledarna för Project Cassandra ville framförallt anhålla och åtala högt uppsatta individer inom Hizbollah som även fungerade som organisationens sändebud gentemot Iran, tjänstemän för en bank i Libanon som hjälpte Hizbollah att tvätta pengar och som även har inflytande i Iran, samt medlemmar i en paraplyorganisation inom USA med direkta kopplingar till Irans parmilitära Quds Force (landets revolutionära garde).

Det amerikanska justitiedepartementet under Obama vägrade att verkställa dessa åtgärder, trots att amerikansk antiterrorlagstiftning påkallar dem. Istället fattade Obama beslut som innebar att Project Cassandra inte skulle lyckas, trots betydande information och bevis som presenterades för justitiedepartementet.

Uppgifter tyder på att anledningen till Obamas agerande var att samma huvudaktörer inom Hizbollah som arbetade med de kriminella verksamheter som terrororganisationen tjänade flera miljarder dollar på även har inflytande i Iran. När Obama tillsattes som amerikansk president i januari 2009 lovade han att förbättra relationerna med Iran som en del av att förbättra relationerna med den muslimska världen som helhet som försämrats under George W. Bush efter kriget mot terrorismen i spåren av nine-eleven.

Obama motsatte sig i samma veva även sin föregångare Bushs hårda linje gentemot Iran gällande kärnvapen. Bush ville förhindra att Iran fick tillgång till kärnvapen, något som förargade regimen i Iran. Obama, som ville förbättra relationerna med Iran, valde en mindre hård linje gällande Irans ambitioner att skaffa sig kärnkraft och i förlängningen kärnvapen.

I januari 2016 skrev Barack Obama under ett kärnkraftsavtal genom vilket USA fick en handfull amerikanska medborgare som satt fängslade i Iran frigivna i utbyte mot löften om att Iran fick skaffa sig kärnkraft men inte framställa kärnvapen. Avtalet har av många kritiserats hårt, bland annat har Obamas löften kallats ”alternativa fakta”. Obama gav även Iran en stor summa pengar som del av avtalet där en del av summan, enligt dåvarande utrikesministern John Kerry, dessutom skulle komma terrorgrupper till del, något som helt strider mot de amerikanska antiterrorlagarna.

Under 2016 avvecklade Obama även Project Cassandra, detta till mångas frustration och förvåning eftersom projektet lyckats påvisa direkta kopplingar mellan terrororganisationen Hizbollah och diverse kriminella verksamheter i och utanför USA, verksamheter som Obama enligt amerikansk antiterrorlagstiftning var skyldig att sätta stopp för.

Anledningen till att Obama valde att blunda för Hizbollahs verksamheter och slutligen stoppade Project Cassandra helt ska ha varit att han inte ville göra regimen i Iran upprörd och äventyra målen att förbättra relationen med Iran och få landet att underteckna kärnkraftsavtalet. Om Obama hade upprätthållit de amerikanska antiterrorlagarna och låtit Project Cassandra fortlöpa med anhållanden och åtal mot misstänkta individer inom Hizbollah, var risken stor att Iran inte skulle skriva under något kärnkraftsavtal och att de dåliga relationerna mellan USA och Iran skulle fortsätta.

Det amerikanska justitiedepartementet har under Donald Trump nu beslutat att göra en noggrann utredning av saken för att fastställa om Obama och/eller andra inblandade bröt mot amerikansk lag och bör åtalas för att ha gett terrororganisationen Hizbollah fripass att utöva kriminella verksamheter globalt och i USA som ett sätt att finansiera sin fortsatta terrorverksamhet.