Den amerikanska regeringen förbereder nu en utredning för att eventuellt införa ”anti trust”-lagar mot det sätt på vilket man menar att företag som Amazon, Apple, Facebook och Google missbrukar sin ledande närmast monopol- och kartelliknande marknadsställning. Det rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters.

Federala handelsinstitutet (FTC) och Justitiedepartementet, som är de organ i USA som ser till att kartellagstiftningen efterlevs, har mellan sig delat upp övervakningen av de fyra företagen, där Amazon och Facebook ställts under överinseende av FTC och Apple and Google under överinseende av Justitiedepartementet.

När fördelningen av jurisdiktionen är klar är nästa steg att besluta om formella utredningar ska dras igång. Den bakomliggande orsaken är att företagen fått massiv kritik, dels för att försvåra för konkurrenter men också för att inskränka och snedvrida yttrandefriheten genom att favorisera vissa, främst vänsterliberala, åsiktsriktningar och inte släppa fram andra mer konservativa röster.

Trump bland kritikerna
Den sistnämnda kritiken kommer även inifrån regeringen, bland annat från president Donald Trump. Den innefattar inte endast kritik mot de sociala mediejättarnas agerande, utan också hur vissa medier används som politiska verktyg mot konservativa. Trump har exempelvis riktat skarp kritik mot Amazons VD Jeff Bezos, som äger Washington Post, där Trump menar att Bezos missbrukar sin ägarställning för att systematiskt attackera presidenten.

Kritiken har även påverkat företagens värde i negativ riktning genom att flera av deras aktier fallit kraftigt på börsen. Den amerikanska regeringens bedömning är dock att detta inte förefaller vara en tillräckligt motiverande faktor för att företagen ska bättra sig.

Det är emellertid inte endast Republikanska röster som välkomnar en utredning och eventuell lagstiftning mot dessa företag för att skydda den fria konkurrensen, otillbörliga  påverkan på medier och medborgarnas yttrandefrihet. I den lagstiftande kongressen får Justitiedepartementet och FTC stöd från senatorer från båda lägren för att gå vidare i frågan.

Kongressen driver egen utredning
Representanthuset har även dragit igång en separat utredning, främst inriktad på snedvridning av konkurrensen. Det man vill granska är bland annat hur Google, som har en dominerande ställning när det gäller digitala annonsnätverk, eventuellt missbrukar sin ställning genom att på ett sätt som kan vara i strid mot amerikansk lag inte släppa fram annonser från vissa aktörer och begränsa vem som får använda nätverken.

Google har hittills vägrat att kommentera hur man ser på de anklagelserna. Inte heller från Amazon, Apple eller Facebook har det kommit någon kommentar. I Amazons fall har man aktivt avböjt att uttala sig medan Apple och Facebook bara mött uppgifterna om att man kan komma att utredas av federala organ med tystnad.

Kritik, stämningar och böter
Amazon anklagas bland annat för att favorisera sina egna varumärken och göra det dyrare för tredjepartsaktörer att använda plattformen och att konkurrera ut sådana genom att dumpa priserna på egna produkter.

I Europa har Apple stämts av svenska musikstreamingtjänsten Spotify för att på ett otillbörligt sätt försvåra nedladdningen av Spotifys app till förmån för appen för Apples egen musikstreamingtjänst.

FTC utreder sedan tidigare Facebook för hur man sålde uppgifter som 87 miljoner användare till det numera avvecklade politiska konsultföretaget Cambridge Analytica. Facebook har själva meddelat att man troligen kommer att få böta fem miljarder kronor för detta.

Facebook kritiseras även för att använda sin plattform Instagram och chattapp WhatsApp för att sprida falska nyheter och desinformation medan Google fått kritik för hur man manipulerar resultaten i sin sökmotor, både för att snedvrida konkurrensen och för att undertrycka information man ogillar.

En tidigare FTC-utredning om detta utmynnade i att Google klarade sig med en reprimand. Företaget har dock vid upprepade tillfällen bötfällts av EU:s konkurrensövervakande organ, så sent som i mars i år med ett belopp motsvarande 15 miljarder kronor för att under en tioårsperiod ha ägnat sig åt olagligheter.

Företagen kan komma att brytas upp
Utredningen kan komma att leda till att jätteföretagen tvingas brytas upp i mindre enheter, men bedömare menar att ett sådant drastiskt beslut inte är sannolikt. Så har emellertid tidigare skett med bland annat Standard Oil and AT&T.