Den tidigare SVT-reportern Ola Nilsson gick med i den kontroversiella vänsteraktivistiska gruppen #jagärhär. När han upptäckte och ifrågasatte totalitära attityder och tveksamma utspel från grundaren Mina Dennert, blev han omedelbart utkastad ur gruppen. Nilsson uttrycker nu i en debattartikel i Aftonbladet kritik mot att en rörelse så renons på demokrati och insyn ges en officiell roll i samhället, syftande på det samarbete som den rödgröna regeringen inlett med #jagärhär, och jämför gruppen med nättroll och fake news.

Ola Nilsson har ett förflutet som engagerad i frågor som rör rasism och främlingsfientlighet. Han gick därför i december med i den vänsterradikala #jagärhär-rörelsens Facebookgrupp. Han hade – felaktigt skulle det visa sig – fått intryck av att gruppens syfte var ”att bidra till en god samtalston och allmänt motverka rasism och sexism på nätet”.

LÄS MER: Regeringen ville kartlägga ”hat” – #jagärhär blir samarbetspartner

Nilsson skulle dock snart bli varse ett öppet samtal med god ton på nätet inte var något som gruppen i allmänhet och grundaren Mina Dennert i synnerhet var det minsta intresserad av. Här gällde i stället hundraprocentig konformism, villkorslös underkastelse och att ingenting som politrukerna i rörelsens ledargarnityr påbjudit fick diskuteras eller ifrågasättas.

Något hände ”som fick mig att inse att gruppen saknar allt vad demokrati, insyn och rättssäkerhet heter”, skriver Nilsson och uttrycker misstankar om att det hos #jagärhär ”finns någon annan agenda än den som redovisas utåt”. Det som hände var att grundaren Mina Dennert drog igång ett annat upprop kallat #nostranger som hon krävde att alla medlemmar i #jagärhär reservationslöst ställde sig bakom.

LÄR MER: Så här nästlade #jagärhär in sig hos makten

Nilsson var emellertid tveksam till vissa inslag i detta nya upprop, bland annat att #nostranger ville rasiststämpla svenskar som är nyfikna på andra kulturer och frågar invandrare vilket land de kommer ifrån. Sådant ”riskerar att bli kontraproduktivt och trivialisera rasismen” befarade Nilsson och försökte ta upp frågan till diskussion.

Men diskussion på nätet var alltså, i motsats till hur #jagärhär-rörelsen saluför sig, inte något man var intresserad av. I en Facebook-tråd avkrävdes gruppens medlemmar att stödja den nya #nostranger-kampen som lanserats med bland annat en debattartikel i Expressen. Nilsson fann kravet märkligt eftersom ”det egentligen inte fanns några kopplingar grupperna emellan mer än grundaren”.

LÄS MER: Regeringen förbereder omfattande lagändringar ”mot rasism” – #jagärhär vill vara med

Nilsson uttryckte i ett inlägg en försiktig kritik och menade att det måste vara möjligt att diskutera och nyansera i motsats till att bara slaviskt underkasta sig något som mest liknade en befallning från #jagärhär att också sluta upp bakom #nostranger. Han svävade ännu i villfarelsen att #jagärhär har som målsättning ”att verka för ett gott samtalsklimat på nätet”.

Men nu fick han slutgiltigt klart för sig att så inte var fallet. Plötsligt dök Mina Dennert upp som gumman i lådan i tråden och riktade en nedlåtande och mästrande fråga till Nilsson om han inte visste att #jagärhär är en antirasistisk grupp. Det bekräftade Nilsson att han kände till, ett svar som Dennert följde upp med frågan ”Vad gör du då här?”.

LÄS MER: ”Jag vill att du inte publicerar någonting av det jag har sagt” – #jagärhär i exklusiv intervju med Samhällsnytt

Nilsson skriver i sin debattartikel att han fann insinuationen från Dennert om att han skulle vara emot antirasim eller rentav rasist ”synnerligen obehaglig”. Detta i beaktande av att han har ett närmare 40-årigt CV av att arbeta mot rasism, bland annat med projektet Rock against racism och att undervisa så kallade ensamkommande flyktingbarn i svenska.

Nilsson bad Dennert om en förklaring. Men för Dennert räckte det med att Nilsson ställt kritiska frågor om hennes upprop i Expressen. Nilsson hade dessutom understått sig att i ett annat sammanhang uttryckt ogillande över att en annan förgrundsfigur inom #jagärhär ägnat sig åt nätmobbning, något som gruppen ju påstår sig finnas till för att motverka.

LÄS MER: En trollfabrik med starka band till #jagärhär och rödgröna riksdagspolitiker

Till råga på allt hade Nilsson dristat sig att skämta om Lars Ohlys avhopp från Vänsterpartiet. Mer bevis än så behövdes enligt Dennert inte för att det skulle stå klart att Nilsson inte var antirasist och därför inte kunde få vara med i #jagärhär. Därefter kastade Dennert ut Nilsson från #jagärhär:s Facebook-grupp utan föregående avisering eller prövning. Någon möjlighet för Nilsson att bemöta Dennerts ”bevisföring” gavs inte.

Det är ett grundläggande demokratiskt underskott, inte missnöje för sin egen del över hur han behandlats av Mina Dennert som är Nilssons huvudkritik mot #jagärhär. ”Hur rimligt är det att en persons gottfinnande ska styra vad som i praktiken är en betydande nationell opinionsbildare och maktfaktor?”, frågar han med bred adressat och med regeringen inkluderad, som höjt upp den vänsterradikala aktivistgruppen till en snudd på myndighetsliknande roll.

LÄS MER: #jagärhär mobiliseras för att ”dämpa ilskan” efter avslöjandet om shariadom

Nilsson efterfrågar såväl omröstningar som offentlig insyn i organisationer som höjs upp på det här sättet, saker som lyser med sin frånvaro hos #jagärhär där den som på minsta sätt är kritisk direkt kastas ut. Han skriver också att han oroar sig för repressalier från #jagärhär när han nu går ut i en debattartikel och kritiserar gruppen, att de ska använda sin algoritmer för att söka av Internet och iscensätta ett smutskastningsdrev mot honom.

Nilsson klargör i sin artikel att han inte är motståndare till opinionsbildning på nätet från aktivistorganisationer som inte följer demokratiska principer. Det han vänder sig mot är när sådana rörelser ”får en roll som något slags institutioner, få bidrag med skattepengar eller att myndigheter ska anlita deras ’experter'”.

LÄS MER: Staten ska finansiera censur på sociala medier efter #jagärhär:s önskemål: ”Det finns jättemånga organisationer”

Hashtaggar och Facebookgrupper som #jagärhär ”är inga demokratiska organ, de sysslar inte med forskning och de följer inte någon meritokrati”, skriver Nilsson. ”De kan aldrig ersätta offentliga utredningar eller demokratiska organisationer där människor möts, diskuterar och röstar, där det går att kontrollera att allt går rätt till och där det finns regler som skyddar mot godtycke”.

Nilsson menar att #jagärhär kan utgöra ett lika stort hot mot demokratin som nättroll och fake news, ”när företeelser som till sin natur inte är demokratiska övertar den roll som öppna organisationer och offentliga organ annars skulle ha” och antal följare i en Facebook-grupp tillåts övertrumfa objektiva fakta i den offentliga debatten. ”Demokrati får aldrig reduceras till antal följare på nätet”, slår han fast.

#jagärhär och dess grundare Mina Dennert har tidigare fått kritik för att bakom en fasad av antirasism vilja begränsa yttrande- och åsiktsfriheten i frågor som rör bland annat invandring och integration och idag är centrala i den politiska debatten. Samhällsnytt har i ett flertal reportage granskat #jagärhär, dess företrädare och medlemsprofiler.