Enligt turkiska myndigheter är Bülent Kenes misstänkt för att ha deltagit i kuppförsöket i Turkiet 2016 och för att ha varit medlem i Gülenrörelsen, och man har begärt honom utlämnad. Detta sätter dock högsta domstolen nu stopp för.

Kenes var chefredaktör för engelskspråkiga Today’s Zaman, en tidning som turkiska staten stängde ned efter kuppförsöket. Sedan dess har han levt i Sverige men finns samtidigt med på den lista över personer Turkiet vill ha utlämnade. Kenes har också pekats ut som en terrorist av president Erdogan.

LÄS ÄVEN: Turkiet: Fortsatt nej till svenskt Nato-medlemskap

Högsta domstolen menar att det finns flera hinder mot utlämning.

– Det står klart att det i det här fallet finns flera hinder mot utlämning. Det gäller att kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt avseende den ena brottsmisstanken. Det är dessutom fråga om politiska brott. Och det finns också en risk för förföljelse grundad på den här personens politiska uppfattning. Utlämning kan alltså inte ske, säger justitierådet Petter Asp som är en av domarna som deltog i beslutet.

Politiska brott

Avseende misstanken om att Kenes varit med i Gülenrörelsen anser högsta domstolen att hinder mot utlämning föreligger redan på den grunden att de gärningar som han ska ha begått inte är kriminaliserade i Sverige.

Misstanken om delaktighet i kuppförsöket motsvarar däremot en misstanke om medhjälp till uppror, vilket är ett brott som finns i Sverige, men då man samtidigt anser att det handlar om politiska brott finns även där hinder för utlämning.

LÄS ÄVEN: Turkiet kallar upp Sveriges ambassadör

Ifall beslutet kan komma att påverka Sveriges Natoansökan vill justitieminister Gunnar Strömmer (M) inte spekulera i.

– Sverige är en rättsstat och vi har en ordning för att hantera den här typen av ärenden. Nu har högsta domstolen fattat sitt beslut, nu fortsätter beredningen av ärendet i regeringskansliet, säger han till statstelevisionen.