Utomnordiska män är åtta gånger mer benägna att våldta än åländska män. De ligger också bakom samtliga färjevåldtäkter.

Sajten Ålands Nyheter har undersökt samtliga våldtäktsrättegångar i Ålands tingsrätt sedan tio år tillbaka.

Enligt den färskaste statistiken från 2016 består Ålands befolkning till 65 procent av ålänningar, 19 procent finländare, 9 procent svenskar och 7 procent av annat ursprung.

Som dömda räknar man de som åtalats för våldtäkt eller våldtäktsförsök och därav fällts för antingen våldtäkt, våldtäktsförsök, tvingande till samlag, sexuellt utnyttjande, sexuellt antastande eller sexuellt utnyttjande av barn.

Mindre än var fjortonde person på Åland har utomnordiskt ursprung. Men samtidigt ligger andelen från dessa länder som dömts i våldtäktsrättegångar under det senaste decenniet på 38 procent. Detta innebär att de är åtta gånger mer benägna att våldta än åländska män.

Andelen ålänningar utgjorde 44 procent av de dömda, en underrepresentation på 32 procent.

Andelen dömda finnar och svenskar motsvarade dock någorlunda mängden av respektive grupp; 13 och 6 procent.

Tas nedlagda åtal där den åtalade friats på grund av brist på bevis med i beräkningarna utgör utomnordiska män nästan hälften av de åtalade.

När det gäller våldtäkter på färjor som lett till åtal i Ålands tingsrätt har samtliga skett av utomnordiska män, däribland ett fall med två tyska män. Dessa typer av våldtäkter präglas också av ett mer brutalt förfarande.

I 38 procent av våldtäktsåtal där gärningsplats kunnat utläsas ur åtalet skedde brottet i en privat bostad, i 31 procent av fallen i allmän lokal såsom hotell och evenemang och i 31 procent av fallen i form av överfallsvåldtäkter på gator i Mariehamn.

Under de senaste tio åren har tingsrätten dömt ålänningar, finländare, svenskar, perser, thailändare, tyskar, turkar, ester och araber för våldtäkt eller den lindrigare domen sexuellt utnyttjande.

73 procent av de som befanns skyldiga dömdes till villkorligt fängelse, 11 procent till ovillkorligt och 16 procent fick inget fängelsestraff alls.

I samtliga fall där inget straff utdömdes menade rätten att dessa var så pass mentalt störda att de var ur sina sinnes fulla bruk.