Malmöläkaren Nils Littorin pekas ut i Säkerhetspolisens rapport ”Rutten demokrati”, och kopplas samman med terrorister och massmördare. Anledningen är att han tillsammans med andra läkare i det så kallade Läkaruppropet motsatte sig vaccinpass och tvångsvaccination under coronapandemin.
– Detta är lögn och ärekränkande, säger Nils Littorin till Samnytt.

Nils Littorin har en bakgrund i Kommunistiska partiet, men är numera grundare av och partiledare för lokalpartiet Malmölistan. Han är även läkare och doktor i klinisk mikrobiologi, och har i flera års tid varit aktiv i samhällsdebatten inom sitt yrkesområde.

Littorin har kritiserat vad han anser vara en ”frikostig” förskrivning av narkotiska läkemedel, vilka han misstänker leder till ökat missbruk, och han har tillsammans med ett flertal andra läkare sågat konceptet nätläkare.

Coronapandemin

Under coronapandemin tar Nils Littorin våren 2021 initiativ till Läkaruppropet. Över 1800 forskare, läkare och annan vårdpersonal ställer sig bakom det.

Personerna bakom uppropet vänder sig emot så kallade ”lock downs” och andra långtgående restriktioner. Istället tycker de att mer bör göras för att skydda äldre, svårt sjuka och andra riskgrupper. Dessutom motsätter de sig så kallade vaccinpass.

Men inte minst anser Läkaruppropet att det är oetiskt att vaccinera med vaccin som, under andra omständigheter, inte hade ansetts tillräckligt beprövade för att få användas på människor.

Införandet av vaccinpass menar man gör att många inte har något annat val än att ta vaccinet, oavsett de vill eller ej.

Pekas ut av Säpo

Nu pekas Nils Littorin ut i Säkerhetspolisens rapport ”Rutten demokrati”. Skriften påstås handla om ”aktörer” som ”förespråkar, uppmanar, försvarar, legitimerar eller på annat sätt manifesterar politiskt motiverat våld” eller som ”vill avveckla det liberaldemokratiska statsskicket”.

LÄS ÄVEN: Säpo varnar för ny extremism: Alternativmedia – sprider konspirationsteorier att samhället är i förfall

Littorin omnämns som en ”tidigare ledargestalt” för ett ”intressenätverk” som på ett enligt myndigheten otillåtet sätt kritiserat den förra S-ledda regeringens pandemistrategi.

– De namnger inte mig men det är jag som åsyftas i texten, säger Nils Littorin till Samnytt.

– Detta är lögn och ärekränkande.

Faksimil

Oärligt och upprörande

Malmöläkaren är uttryckligen upprörd över att han pekas ut i rapporten. Även om han inte namnges, så är det inte svårt att räkna ut att det är han som avses.

– Man inleder rapporten med att rada upp mord och massmord som begåtts i bland annat USA, och kopplar dessa till den extremistmiljö man vill granska i Sverige, säger han.

– Den så kallade granskningen fortsätter med att rada upp en rad svenska våldsdåd som utförts av likaså psykiskt störda individer, ofta inspirerade av nazism, Breivik eller liknande våldsglorifierande ideologier och personer. Bland annat nämns skolattacken i Malmö som ägde rum förra året då två lärare dog.

– Det är extremt oärligt och upprörande att så kallade analytiker, på Säpos uppdrag, kopplar samman svenska demokratiaktivister, såsom den rörelse som demonstrerade mot vaccinpass, med psykiskt störda och fascistiska massmördare i USA.

Fel i sak

Nils Littorin påpekar dessutom att Säpo-rapporten innehåller allvarliga sakfel.

– De pekar ut oss som motståndare till vaccin i allmänhet, vilket är en grov lögn. Särskilt eftersom vi är läkare och är för säkra vaccin och läkemedel, något som vi återkommande påpekat. Bland annat vid demonstrationen som Säpo tydligen bevittnat, förtydligar han för Samnytt.

Istället har Läkaruppropets motstånd fokuserat på vaccinpass och andra åtgärder som syftat till att tvinga människor att vaccinera sig. I de sammanhangen har Littorin nämnt Nürnbergkonventionen:

– Av någon anledning misstänkliggörs min hänvisning till Nürnbergkonventionen men utan att rapporten berättar om vad konventionen handlar om.

– Att använda hot, tvång eller påtryckningar mot människor att behandlas med experimentella läkemedel är olagligt enligt denna konvention.

Littorin påpekar att till och med den svenska grundlagen säger att ”var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Inte ens ett ”dåligt skämt”

Nils Littorin betonar att Läkaruppropet är en demokratisk rörelse. Alla demonstrationer man deltog i hade polistillstånd, och medlemmarnas debattartiklar publicerades i medier som GP, Expressen och Läkartidningen. Han har själv även deltagit i debatt med läkaren och professorn Agnes Wold.

Malmöläkaren anser att Säpo-rapportens trovärdighet är ”så full av hål att den sjunker till botten som en sten”.

– Ingen av våra centrala medlemmar har mig veterligen någonsin dömts eller ens anklagats för något brott. Definitivt inte något våldsbrott, säger han.

– Det funkar inte ens som ett dåligt skämt att anklaga seriösa läkare, professorer och forskare utan minsta bevis, säger Nils Littorin.

Samnytt har tidigare kontaktat Säpo med anledning av deras rapporter. Myndigheten har inte velat svara på frågor.

LÄS ÄVEN: ”Åkesson, dags att storstäda Säpo och övriga myndighetsvänstern”