I både tingsrätten och hovrätten dömdes den somaliske mannen till utvisning. På onsdagen dömde dock högsta domstolen med minsta möjliga marginal att han får stanna kvar i Sverige efter avtjänat straff. Anledningen till den slopade utvisningen är att han varit i Sverige i mer än fyra år.

Den 33-årige mannen fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2010 och har sedan dess dömts för en rad brott som narkotikabrott, trafikbrott och rattfylleri. 2018 våldtog han en kvinna som bedömdes ha befunnit sig i en särskild utsatt situation. Domen i tingsrätten och sedan hovrätten blev densamma, ett år och tio månaders fängelse samt utvisning i tio år.

Fallet överklagades till högsta domstolen som trots protest från riksåklagaren valde att pröva fallet och idag kom domen: man ändrar fängelsestraffet till två år och två månader men slopar utvisningen. Domstolen hänvisar till att det krävs ”synnerliga skäl” för att utvisa en person som haft uppehållstillstånd i mer än fyra år.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet kan det inte anses föreligga synnerliga skäl att, med avsteg från den utgångspunkt som gäller i fråga om utlänningar som har vistats i Sverige en längre tid, utvisa HM. Beslutet om utvisning ska därför upphävas.

En av domarna som ansåg att utvisning borde dömts ut var HD:s ordförande Anders Eka som i sin skiljaktiga mening skriver:

Sammantaget kan HM:s anknytning till Sverige, trots den tid han har vistats här, inte sägas vara stark. Brottets allvar är ett tungt skäl för utvisning. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet väger brottets karaktär och allvar så mycket tyngre än de omständigheter som talar mot utvisning, att det föreligger synnerliga skäl för att utvisa honom.

Man påpekar även att våldtäkt är en typ av brott som innebär en svår integritetskränkning för målsäganden, att han inte är flykting och inte riskerar någon typ av tortyr eller dylikt vid en utvisning samt inte har en stark anknytning till Sverige på grund av familjeförhållanden.

Domen klubbades igenom med siffrorna 3 mot 2 och är prejudicerande för Sveriges domstolar.