Situationen på landets fängelser beskrivs som allvarlig med hundratals interner som får dela rum och ytterligare flera hundra dömda som står i kö för att avtjäna sina straff. Ingen ljusning finns heller i sikte och nästa steg kan bli baracker.

– Det är ett allvarligt läge och det har ju pågått ett ökat klientinflöde under de sista två åren. Under en längre tid hade vi ett vikande klientinflöde men nu har vi ett nytt läge där vi behöver öka vår kapacitet, säger Lennart Palmgren, direktör för anstalt, häkte och frivård på Kriminalvården till Sveriges Radio.

Förutom att man satt in våningssängar byggs också nya byggnader men man söker samtidigt efter externa lokaler för att få fram fler platser.

Enligt prognoserna kommer det högre inflödet av dömda att bestå och på sikt ska en ny storanstalt byggas.

Dagens överbeläggningar innebär även en högre arbetsbelastning på de anställda

– Personalen gör ett ju fantastiskt jobb, men man ska inte sticka under stolen med att det här är ett problem. På sikt måste vi komma ur trångboddheten. I de allmänna utrymmena ska många klienter röra sig, och personalen får mer att göra med fler klienter, säger Lennart Palmgren.

Positiv effekt

En positiv effekt av delade rum kan enligt Palmgren vara en minskad risk för självmord då det skapar ”trygghet och stöd för varandra”. Olika intagna med olika riskprofiler kan dock samtidigt innebära risker.