I den svenska debatten har man sedan coronaepidemin bröt ut fått höra att vanliga ansiktsmasker inte hjälper mot viruset. Men forskning visar att vanliga kirurgmasker kan hjälpa mot virus, tvärtemot råden från de som beskrivits som ”experter” i svensk media. 

Så sent om den 24 mars gick Agnes Wold, som gjort sig känd som expert i och med coronakrisen och av Expressen beskrivts som ett ”orakel” ut på Twitter och sa att vanliga kirurgmasker inte fungerar mot viruset.

Men en meta-studie (en studie av vetenskapliga publikationer, med syfte att dra slutsatser om den samlade vetenskapliga litteraturens gemensamma slutsats) med namnet ”Fysiska ingrepp för att avbryta eller minska spridningen av andningsvirus” från 2011 menar tvärtom.

De skriver (fetstil, red.anm):

Att implementera barriärer för överföring, såsom isolering och hygieniska åtgärder (bära mask, handskar och förkläden) kan vara effektiva i att kontrollera andningsvirusepidemier eller på sjukhus. Vi hittade inga bevis för att dyrare, mer irriterande och obekväma N95-respiratorer skulle vara överlägsna enkla kirurgmunskydd.

Sex av sju studier visade att ansiktsmasker (kirurgiska och N95) gav signifikant skydd mot SARS. Handtvätt var också väldigt effektivt och stöddes av 4 av sju studier i en mulitvariat analys.

En studie fann att bära mask i offentligheten sammanföll med en 70-procentig minskning av risken att får SARS, som är samma sorts virus som Corona. Utöver det fann författarna att de flesta i studien bar enkla kirurgmasker, inte de mer avancerade N95-respiratorerna.

Två andra studier

Medium går samtidigt igenom andra studier där en studie visserligen visade att barn som hade satt på masken på felaktigt sätt fick viruset H1N1 två procent mer frekvent än de som inte bar mask, men resultatet var inte statistiskt signifikant, vilket betyder att det inte har marginal nog för att inom vetenskapen räknas som ett säkert resultat.

Samtidigt visade studien att de som bar masken korrekt halverade risken att smittas. Den andra rapporten fann en ökad risk med ansiktsmasker men baserades på endast 14 fall av H1N1.

En annan, ofta citerad, källa om ansiktsmasker varnar för att de kan öka risken för överföring. Problemet är dock att källan inte är en forskningsstudie utan istället ett faktablad från WHO som påstår detta, utan att referera till något som skulle stödja påståendet.

Kan virus passera ansiktsmasker?

Det korta svaret är ja.

Covid-19-viruset, om det är fritt från vätska, är 100 nanometer stort. N95-filter kan endast filtrera ut 95 procent av partiklar i storleken 100-300 nanometer. Kirurgiska masker har sämre skydd än det.

Men därmed inte sagt att de båda typer inte hjälper.

När en person hostar är dropparna omkring 8 000 – 10 000 nanometer. De flesta hamnar snabbt på olika typer av ytor och de mindre dropparna stannar längre i luften. De är dock stora nog för N95-filter då de tar 99,5 procent av alla partiklar som är 750 nanometer eller större.

Ytterligare ett argument för ansiktsmasker är att de hindrar oss från att röra ansiktet.

N95 v.s. kirurgmasker

Det är en pågående debatt men om N95 används korrekt kan det erbjuda bättre skydd då det kan filtrera ut mindre partiklar och är sitter tätare runt ansiktet. Samtidigt är N95 mindre bekväma och mycket oftare felanvända. Risken ökar även på grund av att de tas av oftare också.

I en medicinsk miljö visade tre studier att N95 är mer effektiva än kirurgmasker men utanför sjukhuset jämnar siffrorna ut sig. Enligt Medium var N95 inte signifikant mer effektiva än kirurgmasker.

LÄS ÄVEN: Agnes Wolds tidigare råd: ”Tvätta händerna kan inte minska smittspridningen”

I slutändan så har alla masker, tyg etc olika vävnader som släpper igenom olika storlek av partiklar. N95 visar sig vara bättre på att ta små partiklar men kirurgmasker eller till och med tygmasker du gör hemma stoppar vissa storlekar, även om det inte handlar om lika små partiklar som N95.

En studie från universitetet i Edinburgh ska enligt Smartairfilters visa att även kirurgiska masker kan stoppa en ansenlig del av partiklarna de testade, 80 procent, även om de inte tar lika små partiklar som N95.

Det framstår med andra ord inte alldeles självklart att kirurgmasker inte alls skulle hjälpa, men om man använder sig av kirurgiska masker är det viktigt att byta och göra sig av med dem på ett säkert sätt regelbundet, då maskerna inte håller speciellt länge.