Samnytt kunde nyligen berätta att den profilerade brittiske Brexit-politikern Nigel Farage fått sina bankkonton nedstängda på grund av att banken inte gillar hans åsikter. Han får nu stöd från den brittiska regeringen som varnar banker som beter sig på det sättet med att de kan fråntas sina licenser och därmed rätten att bedriva bankverksamhet.

Det var i slutet av juni som Nigel Farage, med ett förflutet som ledare för flera partier, däribland UKIP och som EU-parlamentariker, gick ut i sociala medier och berättade att han utan förklaring eller förvarning fått sin bankkonton avslutade. Detta därför att man på banken ogillar Farages politiska åsikter.

Banken motiverade åtgärden med att man anser Farage vara ”främlingsfientlig och rasistisk”. Bankledningen kallade honom också i hans politiska gärning för en ”oseriös småbedragare”.

Regeringen skyndar till undsättning

I motsats till i Sverige där regering och riksdag suttit med armarna i kors när banker här agerat på samma sätt mot oliktänkande svenskar, får Farage stöd från den brittiska regeringen. Den meddelar nu att banker på det här antidemokratiska sättet kan komma att fråntas sin rätt att bedriva bankverksamhet i Storbritannien.

Regeringen skriver att man överväger att skriva in ett villkor i de lagar som reglerar banktillstånd att banken måste respektera yttrandefriheten. Att stänga av en kund eller neka något att bli kund därför att denne anses ha åsikter som ”inte är i linje med bankens värderingar” ska inte vara tillåtet.

LÄS MER: Nigel Farages bankkonton nedstängda

Får beröm av Farage för ”snabbt ingripande”

Det ska heller inte vara möjligt att stänga ned någons bankkonto så snabbt som hittills. Minst tre månader i förväg ska kunden ha rätt att få reda på vad banken planerar att göra så att vederbörande har god tid på sig att beivra saken eller byta till en annan bank.

Detta ska gälla oavsett vilket skäl banken anför för åtgärden. Att uppge ett konkret skäl ska också vara obligatoriskt. Säga upp ett bankkonto utan att motivera åtgärden blir otillåtet.

Farage berömmer regeringens besked och kallar det i en kommentar för ”ett av de snabbaste ingripanden jag har sett från regeringen på många många år”.

LÄS ÄVEN: Swebbtv:s bankkonto spärrat

Även i Sverige

Banker i Sverige har också ägnat sig åt att stänga ned konton för personer och medier vars politiska åsikter man inte gillar. I huvudsak är det konservativa och massinvandringskritiska aktörer som drabbats.

Som skäl har bankerna ofta diffust angett ”bristande kundkännedom” trots att det kan handla om kunder i banken sedan många år tillbaka. I några fall har bankerna tvingats backa efter att den som drabbats gått till domstol, men i motsats till hur den brittiska regeringen nu sätter ned foten har den svenska förhållit sig passiv.

LÄS ÄVEN: Före detta SD-profil nekades bankkonto – ”har googlat mitt namn”