I söndagens partiledarintervju i Sverige Radio Studio Ett meddelade Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet vill ge illegala invandrare full rätt till socialbidrag och sjukvård. Han sa även att han vill avskaffa Sveriges vapenexport. 

– Många är barnfamiljer, vi kan inte utsätta barnen. Här står en grundläggande humanism, hur man behandlar människor, över lagen, sa Sjöstedt i inslaget.

I september förra året rapporterade Samhällsnytt om att socialbidragen uppgick till 10,5 miljarder kronor år 2016. Jämförelsevis ligger Polismyndighetens budget på cirka 22 miljarder kronor.

Samtidigt som Sjöstedt vill satsa på socialbidrag till illegala invandrare finns det dock ett område han inte vill prioritera: försvarsindustrin.

I februari meddelade Inspektionen för strategiska produkter i ett pressmeddelande att Sverige vapenexport år 2017 uppgick till 11,3 miljarder kronor. Det var en ökning med två procent jämfört med föregående år. Detta vill vänsterpartiet stoppa.

Den största exportdestinationen var Brasilien som utgjorde cirka 35 procent av det totala värdet.