En vårdcentral i England förser nyblivna föräldrar med ett formulär där de frågar om de anser att deras barn är transpersoner eller icke-binära.

Ett formulär som erbjuds av en allmänläkare i Birmingham till föräldrar till nyfödda barn frågar dem om de anser att deras barn är antingen ”man (inklusive transman)”, ”kvinna (inklusive transkvinna)”, ”icke-binär”, ”annat (ej listad)” eller ”ej angivet”.

En kvinna delade en skärmdump av formuläret på Twitter: ”Så min kompis har fått barn nyligen och var tvungen att registrera detta dyrbara nya liv. Det här är registreringsformuläret för nyfödda hon ställs inför.”

”Jag tror att hon kommer att registrera bebis som Annat = dinosauriekön”, skämtade hon.

LÄS ÄVEN: Nato-chefen hyllar mångfald, hbtqi och trans: ”Vår styrka”

Woodgate Valley Health Center hävdar att formuläret används av nya patienter i alla åldrar som vill registrera sig, inte bara nyfödda, och påstår att det är ett ”standardformulär för ny patientregistrering för alla nya patienter” som ”inkluderar, men är inte begränsat till, föräldrar som registrerar ett nyfött barn”.