I småländska Vimmerby kommun har hemtjänsten haft stora problem med trygghetslarm. Vårdtagare har tvingats vänta i flera timmar innan personal mottagit larmen. Vid tillfällen har vårdtagare ramlat och slagit sig men även då fått vänta i timmar på hjälp, däribland en person som påträffades utslagen med avföring.

Kommunen har anmält händelserna och tillverkaren Tunstalls trygghetslarm enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterar Dagens Vimmerby.

LÄS ÄVEN: Larmade hemtjänsten åtta gånger men ingen kom – hittades senare avliden

Sammanlagt ska det handla om 450 personer som använder larmen för att meddela att de har ramlat, behöver hjälp att ta sig till toalett eller andra problem och därför har utsatts för risk till missförhållande.

Påträffades utslagen med avföring på kroppen

Av dessa konstaterar kommunen att 16 personer inte har fått svar på larmen och utsatts för risk till missförhållande. Det framgår att två vårdtagare i kommunen har drabbats särskilt illa av att trygghetslarmen inte har fungerat.

En person ramlade men fick vänta i tre timmar innan hemtjänstpersonal dök upp på platsen – men den hade inte åkt på larmet utan var ute på ett rutinmässigt besök. Personen hade avföring intorkat över kroppen. Först ytterligare tre timmar senare skulle larmet gå fram.

Larmtillverkaren ska ha vidtagit åtgärder

Det är inte bara i Vimmerby som man har haft problem med trygghetslarmet. I andra kommuner har vårdtagare påträffats döda eftersom de inte fått hjälp i samband med larmanropet.

Tillverkaren Tunstall försvarar sig med att de har vidtagit åtgärder och hävdar att larmen fungerar idag.

LÄS ÄVEN: Hemtjänsten ignorerade trygghetslarm – person avled