En vårdtagare i Ängelholm har dött av undernäring. Under ett år rasade patienten 40 kilo i vikt och tappade ett flertal tänder, men trots detta kom ingen hjälp. Anledningen uppges ha varit brister i kommunikationen mellan de anställda.

På tisdagen rapporterade Samhällsnytt om en annan händelse vid ett äldreboende i Ängelholm där personal inte kunde göra sig förstådd och därför åsamkade en vårdtagare skador som denne sedan avled av. Nu uppmärksammas ytterligare en allvarlig händelse som grundar sig i svårigheter för anställda att kommunicera och som resulterat i ett dödsfall i den skånska kuststaden.

LÄS ÄVEN: Personal kunde inte göra sig förstådd – tappade vårdtagare som dog

Det var i början av år 2018 som en äldre person fick en stroke och blev beviljad hemtjänst. Det skulle sedan dröja hela fem månader innan en sjuksköterska gjorde upptäckten att vårdtagaren hade minskat 15 kilo i vikt och tappat flera tänder sedan stroken, rapporterar Lokaltidningen.

Trots sjuksköterskans upptäckt och anteckningar från hemtjänsten där det framgår att patienten inte alltid äter mat eller tar medicin fanns det ingen som agerade för att lösa situationen. Istället blev den äldre personens hälsa ännu sämre.

LÄS ÄVEN: Man dog av näringsbrist på äldreboende – personal utan grundläggande kunskaper ett av skälen

Hade rasat 40 kilo trots hemtjänst
I maj 2019 inser personalen att patientens hälsotillstånd kräver en sjukhusvistelse. Då upptäcker läkarna att vårdtagarens kroppsvikt har minskat med hela 40 kilo under det senaste året.

På sjukhuset inleder man flera insatser för att räta upp hälsan för den undernärda patienten. Men läkarhjälpen misslyckas och ett antal dygn senare avlider personen.

Brister i kommunikation och rutiner
Nu har Ängelholms kommun anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I anmälan konstaterar man att personalen har brustit i kommunikationen mellan varandra och även i dokumentationen av patientens tillstånd och åtgärder.

Det framgår även av anmälan att hemvårdspersonalen inte kände till rutiner om riskbedömningar rörande undernärda patienter.

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla