Skuldsättningen i världen ligger just nu på 2 700 000 miljarder kronor och utgör 355 procent av världens BNP. Det framgår av en ny rapport från The Institute of International Finance.

Ökningen av skuldsättningen har ökat rejält under det senaste året på grund av alla stimulanser från centralbankerna i kölvattnet av pandemin. Sedan 2015 ligger uppgången på 40 procent i absoluta tal, men räknat på andelen av BNP ligger den på 20 procent – den kraftigaste låneexpansionen i modern tid.

Skuldsättningen i beräkningen inkluderar såväl statsskuld, privat skuld som företagsbelåning (exklusive finansiella företag), vilket gör att Sverige drar upp snittet.

Sverige tvåa

För 2019 uppgick hushålsskulderna till ca 400 000 per person i Sverige. Inom EU var det bara Danmark som hade högre skulder.

Vad den rekordhöga skuldsättningen innebär för världsekonomin tvistar ekonomerna om. Hittills har en ökad skuldsättning setts som en drivkraft för den ekonomiska tillväxten i världen, men vad som händer när räntekurvan nu tycks vända återstår att se.