Den 11 mars 1989 skickade Tim Berners-Lee, en brittisk dataprogrammerare på CERN, in ett förslag för ett informationshanteringssystem vilket utgjorde den första sketchen av World Wide Web. ”Striden om webben är en av de viktigaste frågorna i vår tid”, säger Berners-Lee i ett öppet brev.

För 30 år sen svarade Berners-Lees chef ”vagt men spännande” på hans förslag. Idag arbetar han på World Wide Web Consortium, W3C, som hjälper att utveckla standarder och riktlinjer för webbens drift.

I det öppna brevet publicerat på tisdagen skriver han bland annat om konsekvenserna av den ökade klyftan som hans uppfinning har drivit på.

”Med varje ny funktion, varje ny webbsida, ökar klyftan mellan de som är online och de som inte är det, vilket gör det än viktigare att göra webben tillgänglig för alla”, skriver Berners-Lee.

Webbens framtid
Hans varning kommer då allt fler oroas över internets tillstånd runt om i världen. Via W3C har Berners-Lee lanserat kampanjen Contract for the Web för att etablera klara normer, lagar och standarder som ska upprätthålla webben. Redan nu har den franska regeringen och mer än 50 företag, bland andra Google och Facebook, skrivit under kontraktet som kommer att publiceras i sin helhet i maj.

Enligt Berners-Lee har webben gett marginaliserade grupper en röst men också skapat en möjlighet för bedragare, gett en röst till dom som sprider hat och gjort alla möjliga sorters brott enklare att begå. Dataintegritet, desinformation och sociala mediers roll i en demokrati är andra frågor han pekar ut som problematiska. Han är dock optimistisk inför framtiden och tror att webben kommer att förändras till det bättre under de kommande 30 åren.