Flera viktiga svenska infrastrukturprojekt hotas av att Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm förra veckan avslog Cementas ansökan om fortsatt täkttillstånd vid Slite på Gotland. Det berättar Ola Johansson, vice vd för Thomas Betong.
– Är det så att de stoppar i Slite, då har vi ingen cement, säger han till Samnytt.

Sista oktober i år går Cementas tillstånd för att bryta kalksten vid Slite på Gotland ut. Redan för fyra år sedan påbörjade företaget processen med att ansöka om förnyat så kallat täkttillstånd som var tänkt att löpa från år 2021 fram till 2041. Efter en utdragen process godkändes ansökan av mark- och miljödomstolen i Nacka i januari i år.

Men tillståndet överklagades av svenska staten genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län, samt ett dussintal miljöorganisationer och närboende privatpersoner. Och förra veckan meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att den avslår Cementas begäran att få fortsätta bryta kalksten i Slite. Det innebär att verksamheten i Slite måste läggas ned i höst.

Påverkar grundvattnet

Den främsta anledningen till att Mark- och miljööverdomstolen avslår Cementas ansökan är att kalkstensbrytningen påverkar grundvattnet på Gotland för stora områden runt kalkbrotten. Om brytningen fortsätter, kommer påverkan förvärras, grundvattennivån sjunka och kvaliteten på vattnet försämras, menar domstolen.

Mark- och miljööverdomstolen avfärdar dessutom den miljökonsekvensbeskrivning som Cementa tagit fram och anser att den har ”klara brister”. Domstolen skriver i sin dom att ”att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.”

Cementa är, föga förvånande, missnöjda med domen.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön, säger Cementas vd Magnus Ohlsson i en kommentar från förra veckan.

”Oerhört allvarligt”

Under måndagen gick Sydsten ut med ett pressmeddelande med rubriken: ”Krisläge i betongbranschen”. Genom det varnar det Sydsvenska betongföretaget sina kunder för den rådande situationen, och att cementlagren beräknas ta slut under november månad.

”Vi ser oerhört allvarligt på situationen. Vi vill sända detta budskap så tidigt i processen som möjligt för att Ni i Er tur ska kunna vidta nödvändiga åtgärder i relation till Era kunder. Vi uppskattar Ert tålamod och Er förståelse”, står att läsa i meddelandet från affärsområdeschefen David Rhudin.

Enligt Sydsten står Slitefabriken för två tredjedelar av Sveriges cementförsörjning.

”Då har vi ingen cement”

Thomas Concrete Group är räknat på sin omsättning Sveriges största betongföretag med 154 betongfabriker runt om i världen, varav 36 i Sverige genom dotterbolaget Thomas Betong. Koncernens vice vd Ola Johansson är bekymrad. När Samnytt pratar med honom befinner han sig i Tyskland.

– Ja, det här påverkar oss definitivt. I allra högsta grad, säger han.

– Vi vet ju inte riktigt var det här landar, men är det så att de stoppar i Slite, då har vi ingen cement.

Thomas Betong levererar betong till ett stort antal bygg- och infrastrukturprojekt runt om i Sverige.

– Hela vår Stockholmsavdelning försörjs av Slite cement och delar av de andra avdelningarna, säger Ola Johansson.

Viktiga infrastrukturprojekt drabbas

Utan cement, ingen betong. Och utan betong går det vare sig att bygga hus eller nya vägar och järnvägar.

– Byggandet kommer i princip bromsas upp väsentligt, framför allt på infrastruktursidan, påpekar Ola Johansson.

Vice vd:n nämner ett par stora kända infrastrukturprojekt som Thomas Betong just nu levererar betong till och som riskerar att drabbas.

– Det är både Förbifart Stockholm och Västlänken och ett antal andra stora infrastrukturprojekt, säger Ola Johansson.

Tycker du om det vi gör?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.