SVT har modifierat definitionen av yttrandefrihet för sina barntittare. Enligt barnprogrammet Sommarlov ska man begränsa sin yttrandefrihet för att inte vara ”taskig mot någon” – vilket strider mot den lagstadgade definitionen av yttrandefriheten. När Samhällsnytt ställer frågor till den statliga mediejätten ursäktar sig ansvarig utgivare med att ”ibland förklarar vi komplicerade saker på ett lätt sätt”. Ingen rättelse har gjorts av mediebolaget.

SVT:s anrika barnprogram vänder sig till barn mellan 3 och 15 år gamla. I ett avsnitt som sändes den 31 juli gör det statliga mediebolaget ett försök att upplysa de små tittarna om grundläggande demokratiska begrepp. Ett av begreppen som får en förklaring av SVT är yttrandefrihet.

Circa 12 minuter och 20 sekunder in i programmet hörs programledaren Alex Hermansson ge följande definition av yttrandefriheten:

”I en demokrati så har man yttrandefrihet som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill, så länge de inte sårar eller är taskig mot någon, alltså att man kränker någon annan person”.

Den gängse definitionen av yttrandefrihet innehåller dock inga begränsningar beträffande att någon kan känna sig sårad av ett yttrande. Här kommer en lagstadgad definition från Europakonventionen som utgör en del av svensk lagstiftning:

”Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.”

Samhällsnytt har varit i kontakt med flera medarbetare på SVT, inklusive chef för barnutbud Johanna Gårdare. Alla hänvisar dock till ansvarig utgivare för programmet Petter Bragée. I ett sms till Samhällsnytt vill Gårdare inte svara på frågan om hon ställer sig bakom den definitionen av yttrandefrihet som sändes i hennes kanal.

Inte heller Petter Bragée vill svara på våra frågor på telefon när vi når honom, utan hänvisar till mejl. Samhällsnytt har mejlat följande frågor till Bragée:

  1. Varför vilseleder SVT barn som tittar på programmet om innebörden av yttrandefrihet?
  2. Vilket ansvar har SVT för att informera barnen korrekt om våra demokratiska rättigheter?
  3. Det är möjligt att tolka detta som ett tecken på att SVT indoktrinerar de yngsta tittarna som saknar naturligt försvar mot propaganda samt urholkar våra demokratiska rättigheter genom nästa generation. Vad skulle du svara på den kritiken?
  4. Hur allvarligt är det inträffade, anser du?
  5. Vilka åtgärder kommer ni på Sommarlov att vidta för att undvika sådana situationer i framtiden?

Igår kväll fick vi följande svar på frågorna:

På vår följdfråga Gällande huruvida Bragée anser att den låga åldern på tittarna legitimerar vilseledande om yttrandefrihetsbegreppet svarar han följande:

”Se svar ett”

Ett kort utdrag av avsnittet där yttrandefrihet förklaras kan ses nedan: