Sverige befinner sig i en gaskris. Hur allvarliga konsekvenser den kan få har fram tills nu inte varit allmänt känt. Orsaken är att Energimyndigheten ville dölja detta för svenska folket för att inte äventyra Socialdemokraternas regeringsmakt och blottlägga sin egen inkompetenta myndighetsutövning.

Sanningen kommer fram i en bok som släpps i dagarna författat av Gustav Boëthius, tidigare i drygt tre års tid samordnare på Energimyndigheten för Sveriges samordning av naturgas. I höstas sade han emellertid upp sig då han inte kunde stå för hur myndigheten misskötte sitt uppdrag. Och nu agerar han visselblåsare om skandalen.

I september förra året sade han upp sig från Energimyndigheten. I tre och ett halvt år hade han haft ett av Sveriges kanske viktigaste byråkratjobb, som samordnare för Sveriges försörjning av naturgas. Som sådan var han central i den lilla grupp – i praktiken två personer – som ansvarade för Sveriges krisberedskap för störningar i naturgasleveranserna.

Politisk mörkläggning i stället för oväldig transparens

Myndigheter ska enligt förvaltningslagen vara oväldiga och enligt offentlighetsprincipen arbeta med transparens. Det Boethius bevittnade på Energimyndigheten var emellertid motsatsen – ett politiserat myndighetsmissbruk och en form av myndighetsaktivism där man inför valet gjorde allt för att se till att den sittande S-regeringen blev omvald.

I detta ingick att dölja såväl de rödgröna regeringspartiernas energipolitiska inkompetens som myndighetens egen tjänstemannainkompetens – företeelser som förvärrat Sveriges energikris ytterligare på gasområdet.

Sverige beroende av naturgas sårbar

Sverige är starkt beroende av naturgas. De flesta hushåll har visserligen gått över till el idag men fortfarande har flera tiotusentals bostäder gasspis. Det stora gasberoendet finns dock hos företagen för en lång rad tillverkningsprocesser.

Det här hade regeringen dålig koll på, liksom Energimyndigheten. Även Boethius blev förvånad när han genom lite efterforskningar blev varse hur beroende Sverige är av gasleveranser eftersom vi saknar egen gasutvinning.

Sopade bristande krisberedskap under mattan

Ansvariga på myndigheten var dock inte intresserade av att höra om problemet. Det började dra ihop sig till val och om det blev känt att regeringen var än mer medskyldig till den svenska energikrisen än vad som redan var känt kunde det blir regeringsskifte, något som till varje pris måste undvikas enligt den S-lojala myndighetsstyrelsen.

Gaskrisen sopades därför under mattan. Man underlät även att rapportera tillbaka till regeringen att de direktiv man fått därifrån var grundade i okunskap och vilka konsekvenser det fick när Energimyndigheten i sin verksamhet utgick från dem.

För Boethius blev det dock en samvetskris – skulle han trots avsaknad av förtroende för Energimyndighetens ledning sitta kvar och hålla god min eller inte. Han valde att inte slå larm men att själv frita sig från fortsatt ansvar genom att säga upp sig och lämna myndigheten.

Visselblåsare skriver bok

Nu blev det regeringskifte ändå och nu ett halvår senare vill Boethius berätta om hur det gick till på myndigheten där han var anställd när man ville få regeringen omvald och dölja dess samhällsskadliga energipolitik. Det gör han i bok ”Ledningen” och nu dagarna innan den släpps i en intervju i SvD.

Bland det som många inte känner till är att Sverige inte har något riktigt gasnät och heller inga gaslager. Den enda tillförseln är en ledning från Danmark som de kan stänga om de själva har gasbrist och som enkelt kan saboteras. Om något av detta sker stannar viktiga delar av svensk produktion efter bara några timmar.

Ignorerade utredningar – gjorde ingen konsekvensanalys

Flera utredningar har påtalat svagheterna i Sveriges gasförsörjning men den rödgröna och sedan helröda regeringen valde att slå dövörat till och såg tvärtom aktivt till att Swedegas fick avslag på sin ansökan om att bygga och ansluta en ny terminal till stamgasnätet som skulle råda bot på åtminstone en del av utsattheten.

Något annat som Gustav Boëthius upptäckte under sin tid som samordnare på Energimyndigheten var att man där inte brytt sig om att göra någon konsekvensanalys av ett gasstopp. Ingen på myndigheten hade någon koll på hur många företag, hur stor produktion och vilka typer av produkter som gasen använda för och vad det skulle få för samhällskonsekvenser om gastillgången ströps.

Boethius och hans närmaste kollega gjorde en sådan analys. Och det de fann var så allvarligt att de slog larm till myndighetsledningen.

Sveriges dricksvatten i fara

Ett gasstopp skulle bland annat kunna innebära att vi i Sverige inte kan rena vårt dricks- och avloppsvatten. Vattenförsörjningen är en fråga om rikets säkerhet och en del av totalförsvarets uppgift att säkerställa men Energimyndigheten hade inte gjort sin del i arbetet med Sveriges krisberedskap genom att ta reda på och informera om vad gasbrist kan få för följder.

Myndighetsledningen insåg att det skulle bli mycket pinsamt för den socialdemokratiska regeringen med det yttersta ansvaret om dessa missförhållanden drogs fram i ljuset. I stället för beröm för att ha identifierat ett allvarligt problem möttes Boethius med avoghet som någon som försökte sabotera för S-regeringen.

Locket lades på

Locket lades på. Det sågs till att så få dokumentspår som möjligt fanns som någon kunde hitta och skvallra. Boethius säger att han försökte få ut informationen från myndigheten till regeringen men blev stoppad både internt och av tjänstemän på regeringskaslitet. Där sade man tvärt nej till att ta emot skriftliga handlingar som ju måste diarieföras och kunde läcka.

Fullt ut vågade Boethius dock inte agera visselblåsare genom att gå ut i media innan valet, men han valde så småningom att lämna myndigheten för att inte vidare smutsa ned sina egna händer genom att delta i mörkläggningen. Drivkraften bakom att skriva boken som nu kommer ut beskriver han som kvardröjande ”ren ilska”.

Lovade informera riksdagen – ljög

I april 2022 kallades Energimyndigheten till riksdagens näringsutskott med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Boethis kontaktade då myndighetens ledning och underströk vikten av att riksdagen informerades om vilka konsekvenser för Sverige problem med gastillförseln kan få.

Ledningen bekräftade att detta skulle framföras till utskottet och Boethius inväntade att det skulle bli stort liv om detta. I stället fortsatte tystnaden.

Boethius uppger att näringsutskottets dåvarande ordförande Carl-Oskar Bohlin (M), idag minister för civilt försvar, som vittnat om att utskottet inte alls informerades av Energimyndighetens representant på det sätt som man lovat Boethius. Riskerna för Sveriges dricksvatten ska exempelvis helt ha förtigits.

Några månader senare stod det klart att gasleveranserna till Sverige kunde sina när man från Tyskland meddelade att Ryssland stod i begrepp att strypa gastillförseln genom Nord Stream. Sanktioner mot Ryssland och bombattentatet mot ledningen har sedan förvärrat gaskrisen ytterligare.

Höll tyst för att inte skada S i valrörelsen

När Boethius fick den här informationen från sin motsvarighet på energimyndigheten i Tyskland kontaktade han på nytt den egna myndighetsledningen och anmodade den att utfärda en så kallad ”tidig varning” för den svenska gasförsörjningen, vilket innebär det första steget i en förhöjd krisberedskap enligt EU:s regelverk.

Men Boethius uppmaning möttes i stället av ilska. En chef som inte vill skapa några spår genom att svara skriftligt ringde upp honom och förklarade att det skulle vara ”ett regeringsomvälvande beslut” – det vill säga ett som skulle kunna skada S-regeringens förtroende – att utfärda en sådan varning. ”Det kan vi inte göra” mitt i en valrörelse där regeringen redan kritiseras för en vanskött energipolitik, löd beskedet.

Boethius gjorde ett försök att gå ännu högre upp i hierarkin på myndigheten – till generaldirektör Robert Andrén. Men där blev det samma besked. Ingen varning skulle utfärdas och allt Boethius fick som gensvar var att ”Jag har noterat din syn”, vilket även kan uppfattas som ett underförstått hot om att det skulle kunna ligga honom i fatet i den fortsatta karriären på myndigheten.

Sade upp sig – anklagades för att ha sprängt Nord Stream

Detta blev droppen som fick Boethius att säga upp sig. Det slumpade sig bli bara timmar innan nyheten brejkade om att Nord Stream sprängts.

Under uppsägningstiden blev Boethius utestängd från arbetsplatsen, eller ”arbetsbefriad” som det hette. Detta därför att han bedömdes utgöra en säkerhetsrisk.

Myndighetens egen mörkläggning av allvarliga missförhållanden ansågs däremot inte utgöra någon säkerhetsrisk. Någon i myndighetsledningen motiverar avstängningen av Boethius med en antydan om att det kan ha varit han som sprängde Nord Stream.

”Toppen av ett isberg”

I bokens avslutande kapitel skriver Boethius att han befarar att det han bevittnat bara är ”toppen av ett isberg” av mydnighetsmissbruk, myndighetsaktivism, mörkläggning och inkompetens. så här kan det mycket väl se ut också på många andra myndigheter, befarar han. Tidigare myndighetsskandaler indikerar att Boethius har fot för sina farhågor.

Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wennblad begår efter intervjun med Gustav Boethius ut den fördjupade konsekvensbeskrivning som denne ville att Energimyndigheten skulle överlämna till regeringen och riksdagen. När den anländer till SvD:s redaktion är allt som handlar om Sveriges vattenförsörjning belagt med sekretess.