På torsdagen beslutade EU-parlamentet att visum inte längre ska behövas för inresa till EU från Kosovo. Beslutet befaras leda till ett ökat inflöde av asylsökare från den tidigare jugoslaviska provinsen.

Trots visumtvång kunde, enligt siffror från Migrationsverket, förra året 181 personer från Kosovo ta sig till Sverige för att söka asyl här. Det stora flertalet får avslag eftersom det saknas generella skäl att med hänvisning till läget i landet bevilja asyl. En ökning av antalet ärenden innebär dock en ökad belastning på den redan hårt ansträngda svenska myndigheten.

Kosovos status som självständig nation är omtvistad. Ett stort antal länder, däribland Sverige, har erkänt landet men Serbien, som Kosovo sedan det kommunistiska Jugoslaviens sönderfall varit en del av, accepterar inte utbrytningen som deklarerades 2008.