2015 avsattes 20 miljoner kronor till projektet. 2017 låg kostnaden på 90 miljoner och resultaten är näst intill obefintliga.

Jobskills skapades på order av regeringen och skulle syfta till att Arbetsförmedlingen kartlägger nyanlända migranters kompetens. Via internet kunde de skriva in sig själva på sitt eget språk.

Först 2017 kom tjänsten igång och då till en flera gånger högre kostnad.

– Jag hade hoppats att det skulle gå ännu fortare. Men när man gör något helt nytt, då får man dra lärdomar under resans gång, säger Ylva Johansson till SVT Nyheter.

Pengarna har man framför allt lagt på att Arbetsförmedlingen anställt 100 personer som i sin tur ska söka upp asylsökande för att uppmana dem att skriva in sig i tjänsten.

Målet låg på 25 000 migranter men i dagsläget är antalet inskrivna 14 000.

Knappt några arbetsgivare finns inskrivna och först nu börjar arbetsförmedlingen att marknadsföra tjänsten mot dessa.

Tjänsten har fått kritik av såväl myndighetsaktörer som jobbar med integration som migranter.