Under juli månad kommer Världshälsoorganisationen (WHO) att klassificera sötningsämnet aspartam, som återfinns i produkter som läsk och godis, som ”potentiellt cancerframkallande”. Aspartam är det mest använda sötningsmedlet globalt.

WHO:s internationella cancerforskningsbyrå (IARC) planerar att efter en ny undersökning placera aspartam i kategorin möjliga carcinogener. Det rapporterar Reuters.

WHO:s kommitté för tillsatsämnen, JEFCA, kommer att granska användningen av aspartam under året. Sedan 1981 har JEFCA hävdat att aspartam är säkert att konsumera inom de dagliga rekommendationerna. Till exempel har den allmänna synen varit att en vuxen som väger 60 kg skulle behöva dricka mellan 12 och 36 burkar dietläsk – beroende på mängden aspartam i drycken – varje dag för att vara i riskzonen.

Deras syn har varit allmänt delad av nationella regulatorer, inklusive i USA och Europa. JEFCA har inte tagit ställning till vilken mängd aspartam som är säker att konsumera.

Klassificeringar som väcker debatt är inte ovanliga. Det faktum att IARC planerar att klassificera aspartam som potentiellt cancerframkallande kan ha stor inverkan. År 2015 klassificerade kommittén glyfosat som ”troligen cancerframkallande” och trots att Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) motsatte sig påståendet, har företag känt av konsekvenserna av beslutet. Glyfosat är en substans som finns i vissa bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs.

IARC har tidigare placerat exempelvis rött kött och nattarbete på listan över troligen cancerframkallande, samt användningen av mobiltelefoner som potentiellt cancerframkallande, precis som aspartam. Dessa klassificeringar har också mött kritik.

Aspartam har studerats noga genom åren. Att klassificera aspartam som potentiellt cancerframkallande kan också ses som ett sätt att uppmuntra till ytterligare forskning. Samtidigt förväntas beslutet fortsätta att skapa debatt kring IARC:s roll och hur säkra sötningsmedel generellt sett är.